• Informacje na temat:

  dofinansowanie z ue

Artykuły na temat: dofinansowanie z ue
 • Aby otrzymać dofinansowanie z NFZ na środki pomocnicze takie jak, np. ułatwiający chodzenie balkonik lub podpórkę, pacjent musi...

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych. Największym beneficjentem

 • ...chodziła, dostała zgodę na dofinansowanie do tego sprzętu, ale z adnotacją, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaci tylko 70 proc. jego wartości. Marta musiałaby zapłacić 30 proc., czyli około 120 złotych...

 • Szkolna wyprawka: Rodzice nie wiedzą o dofinansowaniu, do MEN wracają miliony

  Rodzice nie wiedzą o dofinansowaniu w związku z wydatkami na wyposażenie uczniów. Co roku do MEN wracają niewykorzystane miliony.

 • ...dofinansowanie do 100% albo wsparcie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli cena tych przedmiotów jest wyższa niż ustalony limit. ● Przedmioty te są dofinansowanie, a nie finansowane przez państwo. Tak więc osoba ubiegająca się o takie wsparcie musi się liczyć z tym, że może nie otrzymać maksymalnej kwoty pomocy. Warunki do spełnienia...

 • ZUS dofinansuje mikroprzedsiębiorstwa

  Firmy mogą otrzymać solidne wsparcie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Na dofinansowanie inwestycji ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł. Maksymalna kwota dla mikroprzedsiębiorstwa ( do 9 pracowników) wynosi 40 tys. zł.

 • ...dofinansowanie do 100% albo wsparcie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra zdrowia.

 • Raport bieżący nr 14/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci...

 • Z roku na rok powstaje w Polsce coraz więcej...

 • Trzy projekty inwestycyjne TAURONA uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na łączną kwotę 19,4 mln zł. Całkowita wartość dofinansowanych obecnie projektów inwestycyjnych sięga ponad 41 mln zł.