• Informacje na temat:

  dofinansowanie z ue 2014

Artykuły na temat: dofinansowanie z ue 2014
 • ZUS może dofinansować wydatki na bezpieczeństwo pracy w firmach

  W ubiegłym roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało ponad 88 tys. osób. Choć dbanie o bezpieczeństwo pracy spoczywa na pracodawcy, mniejsze firmy mają problem ze sprostaniem wszystkim wymogom. W ramach programu wspierającego poprawę warunków pracy w firmach ZUS proponuje dofinansowanie do 500 tys. zł. Łącznie na ten cel zostanie w tym roku przeznaczone 27 mln zł. Środki będą stopniowo...

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych. Największym beneficjentem

 • Wychowuję samotnie dwoje dzieci uczęszczających do szkoły. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie obiadów lub o bezpłatne posiłki dla synów? Jakie są kryteria przyznania takiej pomocy przez gminę? Anna Lutek z Podkowy Leśnej...

 • ZUS dofinansuje mikroprzedsiębiorstwa

  Firmy mogą otrzymać solidne wsparcie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Na dofinansowanie inwestycji ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł. Maksymalna kwota dla mikroprzedsiębiorstwa ( do 9 pracowników) wynosi 40 tys. zł.

 • Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie trzech inwestycji w Polsce

  Zgodnie z unijnymi regulacjami, Komisja Europejska musi każdorazowo zatwierdzić unijne dofinansowanie tzw. dużych projektów, czyli tych, których całkowita wartość przekracza 50 milionów euro. Jak(...), optoelektronice, nanoelektronice i bioelektronice. Centrum ma być ukończone pod koniec 2014 roku i zapewnić 80 nowych miejsc pracy, w tym 30 badawczych. Unia Europejska sfinansuje 76,6 mln euro z inwestycji...

 • Trzy projekty inwestycyjne TAURONA uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na łączną kwotę 19,4 mln zł. Całkowita wartość dofinansowanych obecnie projektów inwestycyjnych sięga ponad 41 mln zł.

 • ...– nie może ono przekraczać 623 zł (a od 1.11.2014 r. – 664 zł) na osobę w rodzinie. Podstawową formą pomocy jest zasiłek rodzinny. Jego wysokość zależy od wieku dziecka i wynosi: 77 zł – jeśli nie...

 • Raport bieżący nr 14/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci...

 • Rynek pracy 2014

  ...w tym  zakresie wejdą w życie w kwietniu 2014 r.  Wyrównane zostaną dopłaty do wynagrodzeń  niepełnosprawnych. Dofinansowania będą  równe dla firm funkcjonujących na tzw.  otwartym, jak i chronionym(...) zapowiadane  na 2014 r. zmiany w zakresie funkcjonowania  urzędów pracy. Jedną z nich ma być  wprowadzenie nowych instytucji wsparcia  bezrobotnych (np. pożyczka na utworzenie  stanowiska pracy lub podjęcie...

 • Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 29.08.2017 r. otrzymał z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych podpisaną umowę o dofinansowaniu...