• Informacje na temat:

  dofinansowanie za dach z eternitu

Artykuły na temat: dofinansowanie za dach z eternitu
 • Ile szkodliwego azbestu zostało w polskim budownictwie?

  Azbest to nic innego jak włókna pochodzenia mineralnego, naturalnie występujące w przyrodzie, które od lat 50. ubiegłego stulecia były masowo wykorzystywane jako materiał izolacyjny oraz przy pokryciu dachów budynków, jako niepalny materiał budowlany. Największe wykorzystanie azbestu jako materiału budowlanego zanotowano w Polsce w latach 1950-1980. Po tym czasie zaczęto odchodzić od rozwiązań

 • Wrocław dofinansuje usuwanie azbestu

  Dofinansowanie w wysokość od 85 do nawet 100 proc. mogą otrzymać osoby, które przystąpią do realizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu programu usuwania azbestu. Deklaracje są przyjmowane do 19 marca.

 • Kupujesz dom - uważaj na azbest!

  Jak się ostrożnie szacuje, nawet połowa budynków w Polsce ma na dachu eternit. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane ze względu na niską cenę i dużą trwałość. Były też szkodliwe dla zdrowia. Kupując dom kryty eternitem trzeba liczyć się z koniecznością jego usunięcia. Polska na na to czas do końca 2032 roku.

 • 13 milionów ton azbestu, rozsianego w całej Polsce, musimy usunąć do 2032 roku. Opóźnia się rządowy program oczyszczania kraju z tego niebezpiecznego minerału. Nie zakończono inwentaryzacji, dane są szacunkowe, a właściciele na przykład eternitowych dachów nie mają pieniędzy na remont domów.

 • Do końca kwietnia opracowany zostanie program usuwania w Mielcu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Obecnie trwa inwentaryzacja tych szkodliwych materiałów. Koszt tych przedsięwzięć wyniesie ogółem ponad 14,7 tys. zł.