• Informacje na temat:

  dotacja z ue na rozpoczęcie działalności

Artykuły na temat: dotacja z ue na rozpoczęcie działalności
 • ...). Urzędnicy stwierdzili, że sfinansowane z dotacji przyznanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej wydatki na zakup towarów i usług w prowadzonej działalności gospodarczej, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. – Warunkiem jest to, by kupione towary i usługi nie stanowiły środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tak więc odpis...

 • Dotacja na start może wynieść nawet 59 140 złotych!

  Osoba niepełnosprawna decydująca się na rozpoczęcie własnego biznesu może liczyć na wsparcie finansowe na jego podjęcie, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego oraz refundację składek ZUS. Dotacja na start może wynieść nawet 59 140 zł.

 • Od lutego br. urzędy pracy zaczną przyjmować wnioski od bezrobotnych o przyznanie dotacji. Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wyniesie w tym roku około 22686 zł (równowartość(...) minimum 12 miesięcy – pod tym warunkiem dotacja jest bezzwrotna. Podczas prowadzenia działalności nie może też podejmować innego zatrudnienia. W urzędzie pracy można starać się również o pożyczkę...

 • Wydatki na rozruch firmy w kosztach podatkowych

  Aby firma mogła funkcjonować, trzeba ponieść szereg nakładów. Osoba, która decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej, musi bowiem m.in. dokonać rejestracji i zgłoszeń w różnych urzędach i instytucjach. Ponadto czeka ją przygotowanie składników niezbędnych w jej prowadzeniu oraz wypromowanie swojej działalności. Które z wydatków ponoszonych na wskazane cele i w jaki sposób można rozliczyć

 • Dotacja na rozpoczęcie biznesu przez bezrobotnego wzrośnie do 18 tys. zł

  Dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma wzrosnąć od nowego roku z pięciokrotności do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wyniesie więc około 18 tys. zł (obecnie(...) Zofii Swatowskiej na pewno większość byłych bezrobotnych z jej urzędu nie wraca już na do rejestru osób bez pracy. - Bezrobotni, zanim zdecydują się na rozpoczęcie działalności, powinni zostać...

 • Polacy najczęściej poszukują dotacji do 100 000 złotych

  Dotacje unijne są jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych na rozwój bądź założenie działalności gospodarczej. Według analizy serwisu Oferteo.pl, Polacy najczęściej wnioskują o kwoty do 100 000 złotych, a liczba inwestycji na obszarach miejskich i wiejskich jest niemal taka sama.

 • PiS walczy z bezrobociem młodych: Stypendia, praktyki, dotacje i kredyty

  ...w Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Młodych Ludzi (FWPML) bezrobotni mają otrzymywać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak część z tych propozycji, jak chociażby środki w formie dotacji...

 • Raport bieżący nr 11/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka")...

 • Jak zacząć działalność gospodarczą za dotację z urzędu pracy

  Osoba, która straciła zatrudnienie, może otrzymać pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może liczyć na prawie 21 tys. zł dotacji...

 • Bezrobotni stworzyli w pierwszym półroczu 16,8 tys. firm z pomocą funduszy z urzędów pracy. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.