• Informacje na temat:

  dotacje na rozwinięcie działalności gospodarczej

Artykuły na temat: dotacje na rozwinięcie działalności gospodarczej
 • ​Miliony na staże, czyli jak rząd chce zatrzymać emigrację

  ..., kwota robi się naprawdę spora. Problem w tym, które wydatki rosną. Bo pewne kategorie, na przykład wsparcie otwierania działalności gospodarczej, pochłaniają duże sumy na osobę. Pana zdaniem to mało(...) otwarcie działalności, pracuje. Ale mam mocne podejrzenie, że dajemy kosztowne wsparcie osobom, które w całej puli bezrobotnych mają dobre predyspozycje, by znaleźć pracę tańszymi metodami, lub...

 • Inwestycyjne zabiegi publiczne kontra wzrost gospodarczy

  Przytłoczone bagażem zadłużenia kraje myślą dziś raczej o ograniczaniu wydatków... W Polsce jest zresztą podobnie: nasz kraj dopiero co wyszedł z procedury nadmiernego zadłużenia i na wielkie szaleństwa finansowe pozwolić sobie nie może.

 • Urząd pracy radzi: Lepiej stąd wyjedźcie

  ...absolwentów szkół, doposażenie miejsc pracy czy na dotacje dla bezrobotnych decydujących się na założenie własnej działalności. Bezrobocie większe niż wynika ze statystyk Sytuacja na rynku pracy jest...

 • Balcerowicz: Trzy zagrożenia dla Polski. Czeka nas poważny kryzys?

  Jak wynika z raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju, starzejące się społeczeństwo i coraz mniej rąk do pracy, niska stopa inwestycji oraz słaby poziom ogólnej efektywności to największe problemy, z jakimi boryka się polska gospodarka. Warunkiem pozytywnego scenariusza rozwoju gospodarczego są zmiany w polityce oraz przeprowadzenie gruntownych reform gospodarczych. W przeciwnym razie ponownie zaczniemy tracić dystans do państw Zachodu.

 • Młodzi Polacy na rynku pracy

  ..., młodym bezrobotnym rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, dąży jednocześnie do likwidacji barier w zakładaniu i prowadzeniu biznesu. Pomoc otrzymywana w ramach programu ma charakter trzyetapowy(...) uczestników ze specyfiką branż, w których planują oni rozpocząć działalność gospodarczą. Na koniec młodemu bezrobotnemu oferowana jest bezzwrotna dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej...

 • Własna działalność - droga przez mękę czy sposób na bezrobocie?

  Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem liczby osób samozatrudnionych. Od kilku lat zakładanie własnej działalności stało się bardzo popularne. Jednak jej prowadzenie nie należy do łatwych przedsięwzięć. Obciążenia, które miesięcznie musi pokrywać właściciel jednoosobowej firmy, są zbyt wysokie, zwłaszcza przy niskich zyskach.

 • Wkład sektora telefonii komórkowej w polską gospodarkę sięga nawet 3,2 proc. całego PKB - wynika z szacunków raportu PwC przygotowanego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Operatorzy komunikacyjni planują w najbliższych latach inwestycje warte łącznie 23,2 mld zł, dzięki którym konkurencyjność polskiej gospodarki może znacząco wzrosnąć. Usługi mobilne oprócz wpływu na gospodarkę mają przede wszystkim duże przełożenie na procesy społeczne i budowanie cyfrowej...

 • Następne 25 lat Polski: Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?

  Po imponującym wzroście gospodarczym w minionym ćwierćwieczu, kolejne 25 lat nie zapowiada się już tak dobrze. Jeżeli Polska nie zreformuje rynku pracy, systemu podatkowego i finansów publicznych, będzie rozwijać się znacznie wolniej, niż w latach 1989-2014 uważa prof. Balcerowicz.

 • ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo dobre wyniki finansowe w najbliższych latach swojej spółki powiązanej Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Podmiot ten zajmuje się głównie świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych.

 • Raport EY: Rośnie atrakcyjność inwestycyjna Polski

  W ub.r w Polsce ogłoszono 256 nowych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wynika z raportu firmy EY. To 21-proc. wzrost wobec 2015 r. W ramach tych inwestycji w Polsce może powstać co najmniej 22 tys. miejsc pracy, co oznacza wzrost o 12 proc. wobec 2015 r.