• Informacje na temat:

  dptg

Artykuły na temat: dptg
 • Telekomunikacja Polska poinformowała w czwartek o ostatecznym zakończeniu sporu z DPTG W ramach zawartej ugody zapłaciła DPTG łącznie 550 mln euro. TP upoważniła bank do zwolnienia z rachunku powierniczego i przekazania na rzecz DPTG drugiej z dwóch transz w wysokości EUR 275 mln objętych ugodą z dnia 12 stycznia 2012r.

 • DPTG wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko TP

  Danish Polish Telecommunications Group (DPTG) wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej w Wielkiej Brytanii i uzyskało tymczasowy nakaz egzekucyjny - podał w komunikacie prasowym główny akcjonariusz DPTG GN Store Nord.

 • DPTG spodziewa się ostatecznej rozprawy w Sądzie w Wiedniu w sprawie drugiej fazy sporu z Telekomunikacją Polską (TP SA) 26-30 listopada 2012 roku, a wydania prawomocnego wyroku w 2013 roku - poinformował na stronie internetowej GN Store Nord, który jest głównym akcjonariuszem Danish Polish Telecommunications Group (DPTG).

 • DPTG spodziewa się rozprawy przeciw Telekomunikacji Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie w trzecim kwartale 2011 roku oraz spodziewa się, iż Sąd Okręgowy w Warszawie wkrótce wyznaczy datę rozprawy - poinformowała GN Store Nord na stronie internetowej.

 • Telekomunikacja Polska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie wypłaciła duńskiej spółce DPTG 1,568 mld zł odszkodowania z tytułu zaległych płatności i odsetek za opóźnienie, gdyż uważa, że wysokość tej kwoty wielokrotnie przewyższa rzeczywistą wartość sporu.

 • DPTG złożyła do arbitrażu pozew przeciwko TP SA

  DPTG złożyło do Trybunału pozew przeciwko TP SA w sprawie sporu o 1,24 mld zł - podał główny akcjonariusz duńskiej spółki, GN Store Nord.

 • DPTG wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko TP SA w USA

  Danish Polish Telecommunications Group (DPTG) wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej przed sądem w USA i złożyło wniosek o zajęcie przepływów pieniężnych od operatora telekomunikacyjnego AT&T do TP SA - podał na stronie internetowej GN Store Nord, który jest głównym akcjonariuszem DPTG.

 • DPTG chce dodatkowo 280 mln koron duńskich od TP za niezapłacone odszkodowanie

  DPTG złożyła 31 października 2011 roku roszczenie o dodatkowe odszkodowanie od Telekomunikacji Polskiej w wysokości 280 mln koron duńskich za to, że polska spółka nie zapłaciła w 2010 roku DPTG odszkodowania w wysokości 2,9 mld koron duńskich za pierwszą fazę sporu - podał w komunikacie GN Store Nord, który jest głównym akcjonariuszem Danish Polish Telecommunications Group (DPTG).

 • TP nie zapłaciła, DPTG rozpocznie procedurę egzekucyjną w Polsce

  DPTG, które nie otrzymało 2,9 mld koron duńskich odszkodowania od Telekomunikacji Polskiej, zdecydowało o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w Polsce, tak szybko jak to możliwe.

 • Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył bezterminowo rozprawę DPTG vs. TP SA

  TP SA zwiększyła rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł. Tymczasem końca sporu z Duńczykami nie widać...