• Informacje na temat:

  druk wypowiedzenia pracy

Artykuły na temat: druk wypowiedzenia pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź swoje prawa

  Nikt z nas nie chce dostać wypowiedzenia – to oczywiste! Ale przepisy dobrze jest znać, żeby wiedzieć, co się należy w takiej sytuacji.

 • Raport bieżący nr 7/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Agory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu...

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  O zmianach w warunkach objętych informacją, dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

 • Wykonywanie pracy etatowej musi odbywać się w ramach określonych systemów i rozkładów czasu pracy. Obowiązek ich ustalenia ciąży na każdym pracodawcy, bez względu na stan zatrudnienia w jego firmie. Liczba pracowników nie ma też wpływu na stosowanie przewidzianych w Kodeksie pracy systemów i rozkładów czasu pracy, mogą z nich bowiem korzystać zarówno mali, jak i więksi pracodawcy. Liczebność

 • ...pracy danego pracownika. Teraz, po wejściu w życie nowego prawa, okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie zależał od czasu trwania zatrudnienia u danego praco dawcy. W przypadku(...) tylko przez pierwsze trzy lata zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie. Bez względu na to, czy podpisana zostanie jedna umowa na czas określony, czy dwie kolejne. Wcześniej prawo pracy pozwalało...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie, pracownik ma prawo do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy: 2 dni robocze – przy dwutygodniowym albo miesięcznym okresie wypowiedzenia(...) rozwiązaniu umowy powinniśmy otrzymać świadectwo pracy Według przepisów art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od tego, czy pracownik wypełnił tzw. obiegówkę, czyli...

 • Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi M., prezesowi jednej ze spółek zajmujących się działalnością deweloperską.

 • Zwolnienie chorobowe, prawa i obowiązki

  Niedawno jedna z koleżanek w moim dziale została zwolniona z pracy po długiej chorobie. Czy to zgodne z prawem? Helena z Wolbromia.

 • Wyrzuceni poza system emerytalny. Artyści na starość będą przymierać głodem

  Wyrzuciliśmy twórców poza system emerytalny, ale oni sobie na tym marginesie poradzą. Kłopoty zaczną się, kiedy się zestarzeją i zniedołężnieją.