• Informacje na temat:

  duon

Artykuły na temat: duon
 • Bardzo dobre dotychczasowe wyniki finansowe Grupy DUON SA oraz oczekiwania zarządu dotyczące utrzymania się w najbliższym czasie sprzyjających warunków w otoczeniu biznesowym przesądziły o podwyższeniu prognozy finansowej na rok 2015. Zgodnie z nową prognozą tegoroczne skonsolidowane przychody spółki wyniosą 818,9 mln zł, a EBITDA 43,6 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 24 i 45 proc. wobec

 • Grupa Duon prognozuje, że w tym roku osiągnie 16,9 mln zł zysku netto, 30 mln zł zysku EBITDA, 22,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 658,1 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

 • Grupa DUON w 2014 r. osiągnęła najwyższe w swojej historii wyniki: 635,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 36,4 mln zł EBITDA i 23,2 mln zł zysku netto, realizując tym samym podaną prognozę wyników. W stosunku do 2013 roku przychody zwiększyły się o 61 proc., EBITDA o 73 proc., a zysk netto zwiększył się ponaddwukrotnie. Wzrosty te były efektem przede wszystkim dynamicznego rozwoju sprzedaży gazu

 • Od lipca Duon wprowadza nową ofertę sprzedaży energii elektrycznej i gazu do segmentu Małych i Średnich Firm. Według zarządu Duon to rozwiązanie ma całkowicie zmienić standardy usług dedykowanych na rynku gazu i energii klientowi instytucjonalnemu, które obecnie obowiązują na polskim rynku.

 • Duon, gdański sprzedawca energii elektrycznej i gazu, od lutego br. będzie dostarczał energię elektryczną na potrzeby systemu poboru opłat drogowych viaTOLL. Umowa z jednym z najbardziej rozproszonych odbiorców prądu w kraju, firmą Kapsch, która jest operatorem viaTOLLa, będzie obowiązywać do listopada 2018 roku.

 • W 2015 roku przychody Grupy DUON S.A. wyniosły 861,5 mln PLN, o 35% więcej niż w rok wcześniej. Największy wzrost sprzedaży wystąpił w obszarze gazu TPA. Wynik EBITDA wyniósł 42,3 mln PLN wobec 36,4 mln PLN w 2014 roku, natomiast zysk netto w 2015 roku osiągnął wartość 24,4 mln PLN.

 • Raport bieżący nr 14/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej...

 • Duon zapłacił swoimi akcjami drugi składnik ceny za zakupioną w grudniu 2014 r. AMB Energia - jedną z największych w Polsce sieci sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw, realizowanej na(...) 9 milionami nowych akcji Grupy Duon tj. w pełnej określonej umową wartości.

 • Grupa Duon podpisała umowę z Fortum Holding BV, zgodnie z którą firma Fortum zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Duon po cenie 3,85 zł za akcję. Podpisana umowa jest rezultatem prowadzonego przez Duon od końca października ubiegłego roku przeglądu opcji strategicznych, w tym poszukiwania inwestora strategicznego.