• Informacje na temat:

  dywidenda pge za 2010

Artykuły na temat: dywidenda pge za 2010
 • Polityka dywidendowa na zakręcie

  Wiele lat inwestorzy działający na warszawskim parkiecie musieli czekać, by dywidenda stała się zjawiskiem na tyle powszechnym, by można ją było traktować jako element kalkulacji, a nie jako pojęcie znane jedynie z giełdowego słownika. Gdy wydawało się, że z tej drogi nie będzie już odwrotu, zaczęły się na niej pojawiać coraz ostrzejsze zakręty.

 • Czarna lista kopalń do zamknięcia. 15 tys. miejsc pracy zagrożonych

  Ministerstwo Energii przyjrzało się kopalniom węgla kamiennego i wytypowało zakłady do zamknięcia - wynika z informacji "DGP". Nie ma jednak pomysłu, jak tę informację przekazać opinii publicznej. Kopalnie, o których mowa, zatrudniają 15 tys. ludzi, a średnia strata na tonie węgla, jaką przyniosły w 2015 r., to 87 zł wobec 27 zł w całej branży - wynika z naszych obliczeń.

 • Odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy dla ok. 1700 osób od PGE GiEK

  Blisko 1700 osób otrzyma odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. Łączna kwota roszczeń sięga ponad 8,5 mln zł.

 • Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje dywidendy zaliczkowej za 2010 rok od Polskiej Grupy Energetycznej, KGHM i PKO BP - poinformował minister skarbu Aleksander Grad.

 • Raport bieżący nr 32/2010 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna...

 • Raport bieżący nr 25/2011 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna...

 • Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 747,2 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się o ponad 14 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 653,4 mln zł.

 • Rekomendacje dywidend z PKO BP i PZU wyglądają racjonalnie - poinformował dziennikarzy minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

 • Ministerstwo Skarbu zapowiada pokaźne dywidendy

  Ministerstwo Skarbu Państwa analizuje kwestię ewentualnej dywidendy od spółek paliwowych, resort będzie brał pod uwagę plany rozwojowe i inwestycyjne spółek - powiedział PAP wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski.