• Informacje na temat:

  dywidenda tvn w 2013

Artykuły na temat: dywidenda tvn w 2013
 • Masz nadwyżki finansowe i zastanawiasz się, czy ich nie zainwestować w akcje? Wybór jest trudny, bo jak początkujący inwestor (czyli osoba kupująca akcje) ma ocenić kilkaset firm notowanych na naszej giełdzie? Bardzo dobrym wyznacznikiem jest dywidenda. To udział w zyskach przedsiębiorstwa, który wypłacany jest jego akcjonariuszom.

 • Raport w załączniku : WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody...

 • Raport w załączniku : WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody...

 • Raport w załączniku : WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres...

 • FOR: Skok na OFE zahamował rozwój rynku kapitałowego

  Przed zmianami w 2014 r., OFE obejmowały często ponad połowę wszystkich emisji akcji spółek wchodzących na GPW. Na skutek tego, na koniec 2013 r., inwestycje OFE w akcjach reprezentowały 20% całości kapitalizacji warszawskiej giełdy, około połowę akcji w tzw. wolnym obrocie (bez inwestorów strategicznych, Skarbu Państwa, prywatnych właścicieli spółek).

 • Według agencji Bloomberg, TVN skłania się do wypłaty 0,59PLN na akcję z zysku za 2012 rok, ze względu na brak perspektyw refinansowania długu przed 15 maja 2013. TVN planował wcześniej dwa scenariusze wypłaty dywidendy: 0,72PLN na akcję, w wypadku gdyby udało się zrefinansować dług spółki przed WZA w dniu 15 maja, lub 0,59 na akcję, gdyby refinansowanie długu opóźniało się.

 • Raport bieżący nr 17/2013 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TVN S.A. ("Spółka”) informuje,...

 • Analitycy Trigon DM, w raporcie z 18 grudnia, podnieśli cenę docelową dla akcji TVN do 15,9 zł z 7,7 zł. Jednocześnie podtrzymane zostało zalecenie "akumuluj".

 • - Resort skarbu chce w 2013 r. wyższych dywidend ze spółek giełdowych, średnio powyżej 60 proc. zysku - poinformował w TVN CNBC Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.

 • Raport w załączniku : WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2012 2013 2012 Przychody...