• Informacje na temat:

  e deklaracje 2015

Artykuły na temat: e deklaracje 2015
 • W połowie marca 2015 ruszył elektroniczny system wstępnie wypełnionych zeznań rocznych. Upraszcza on rozliczenia podatnikom zobowiązanym do złożenia PIT-37.

 • Korygowanie deklaracji VAT

  W sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

 • ...20 stycznia 2016 r. a nie do 30 listopada 2015 r.

 • Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

  Błąd w deklaracji podatkowej poprawia się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz - jeszcze do końca bieżącego roku - pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian. Modyfikacji nie można jednak dokonać w rozliczeniu weryfikowanym w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. Urzędnicy poinformują o bezskuteczności korekty złożonej wbrew temu zakazowi.

 • W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015 wzięło udział 430 zakładów działających na terenie Polski. Przełożyło się to na próbę 160 357 pracowników, co umożliwiło zaprezentowanie wynagrodzeń aż na 421 stanowiskach pracy. Dominującą rolę w badaniu odgrywają zakłady o profilu produkcyjnym. Stanowią one 72 proc. całej próby. Oddziały o profilu usługowym i handlowym to odpowiednio 9 proc. i 19 proc...

 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 • 2015: Gdzie nastąpi poprawa na rynku pracy?

  Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w I kwartale 2015 r.

 • Zasady korygowania deklaracji VAT

  Podatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ podatkowy ma prawo do weryfikacji rozliczeń dokonanych przez podatnika, to wszelkie błędy w rozliczeniach podatnik powinien niezwłocznie skorygować. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których wskutek błędu czy pomyłki zaniżył on kwotę zobowiązania podatkowego bądź zawyżył kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym....

 • ...za granicą. Jeżeli przedsiębiorca wybrał opodatkowanie jednolitą składką podatku 19% – składa PIT-36L. ✔ PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2015 r. sprzedali nieruchomość, a PIT-38(...) odpisać, jeżeli łączne dochody za 2015 rok w rodzinie nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł. W przypadku dwójki dzieci takich limitów już nie ma. Natomiast osoba samotnie wychowująca dziecko może...

 • PIT 2015 - 2 maja to ostatni dzień na złożenie deklaracji

  2 maja to ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej za 2015 r. i rozliczenie PIT. Wypełniony formularz można do północy zostawić w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub elektronicznie. Do skorzystania z tej ostatniej formy namawia resort finansów.