• Informacje na temat:

    e pauf

Artykuły na temat: e pauf
  • Raport bieżący nr 17/2018 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub "Emitent”)...

  • Od stycznia 2003 r. produkty Mojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego będą sprzedawane przez Pocztową Agencję Usług Finansowych. Sieć sprzedaży PAUF, której udziałowcami są Poczta Polska oraz TUnŻ Cardif Polska, stanowi ok. 3 tys. agentów. Są nimi w dużej mierze listonosze. Aktualnie w agencji trwają szkolenia pośredników, którzy będą oferowali trzy produkty MTU tj. Mój Dom, Mój Samochód i Mój Biznes

  • W ciągu 4-5 lat Poczta Polska powinna zainwestować 3-4 mld zł - szacuje Leszek Kwiatek, dyrektor generalny PP. Przygotowywana strategia rozwoju przewiduje m.in. pełną informatyzację sieci i budowę nowych terminali. Przede wszystkim jednak PP musi zrestrukturyzować skostniałe struktury. Bez radykalnej reformy zarządzania żadna strategia nie przyniesie sukcesu.

  • Poczta Polska i Bank Pocztowy podpiszą wkrótce umowę o współpracy. Zaraz potem zaczną negocjować jej szczegóły, dotyczące m.in. podziału kosztów i zysków. PP po fiasku rozmów z Raiffeisenem nie zamierza na razie szukać inwestora dla BP, ani podwyższać jego kapitałów. Najpierw podniesie jego wartość, a pierwszym krokiem jest pozyskanie - dzięki PP - 400 tys. nowych klientów - płatników ZUS.

  • Raport bieżący nr 18/2008 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego...