• Informacje na temat:

  egzekucja

Artykuły na temat: egzekucja
 • Jak mogę zabezpieczyć pieniądze z Programu „Rodzina 500 plus” przed zajęciem ich przez komornika? Marzena z Będzina.

 • Od 8 listopada br. obowiązuje większość znowelizowanych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, których celem jest przyspieszenie rozpoznawania spraw egzekucyjnych. Chodzi o określenie nowych zasad wpływu spraw do kancelarii komorniczych, tak, aby sprawy egzekucyjne prowadziły także średnie i efektywne kancelarie komornicze, a w dużych, do których dotąd trafiało najwięcej spraw nie powstawały zaległości.

 • Odpowiada nasz ekspert: Egzekucja komornicza może być prowadzona z emerytury czy renty, w tym także z renty rodzinnej. Obliczeń wysokości potrącenia dokonuje ZUS na podstawie otrzymanych od komornika dokumentów. Przy czym dłużnikowi musi zostać określona kwota, tzw. wolna od potrąceń. Taką granicą jest ustalony procentowo...

 • Ograniczenia w egzekucji przeciwko rolnikowi

  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zawiera szczegółowe wyliczenie składników majątku, które w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi nie będą mogły być zajęte przez sądowy organ egzekucyjny celem zaspokojenia należności wierzycieli.

 • Odpowiada nasz ekspert mecenas Janusz Górski: Egzekucja komornicza może być prowadzona nie tylko z wynagrodzenia, ale także(...) emeryta – dłużnika po potrąceniach musi pozostać nie mniej niż 441,28 zł. Egzekucja może odbywać się również z nieruchomości, jednak wierzyciel musi wyraźnie wskazać, że o taki rodzaj egzekucji mu...

 • Senatorowie zdecydują o egzekucjach komorniczych

  Jeśli senatorowie nie poprawią przyjętej przez Sejm ustawy o komornikach sądowych i egzekucji to liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może wzrosnąć - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 • Liszcz stwierdziła, że zwykła egzekucja jest zbyt uciążliwą i kosztowną procedurą dla spółdzielni. Poza tym nie pozwala pozbyć się członka spółdzielni, który nie respektuje reguł jej funkcjonowania – co...

 • Kiedy egzekucja (nie) wpływa na przedawnienie podatku?

  Urząd skarbowy może zająć na spłatę zaległości podatkowej cały majątek podatnika. Każde zajęcie, o którym podatnik zostanie powiadomiony, przerywa bieg terminu przedawnienia egzekwowanego podatku. Taki skutek nie następuje jednak, gdy egzekucja jest prowadzona w oparciu o rozstrzygnięcie, które okaże się błędne.

 • Tylko część naszego wynagrodzenia może zostać zajęta. Jeżeli egzekucja długu odbywa się z wynagrodzenia, to komornik musi pamiętać o ograniczeniach wynikających z kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, w przypadku pensji może zająć nam jej połowę. Jeżeli więc komornik pozostawia Pani 50 proc. wynagrodzenia, działa zgodnie z literą prawa. W sytuacji, gdy wynagrodzenie jest równe płacy minimalnej (w 2015

 • Egzekucja komornicza to najgorsze wyjście dla dłużnika

  W Polsce działa ponad 1,5 tys. komorników. Ta armia ludzi nie narzeka na brak zajęcia - ponad 2 mln rodaków ma kłopoty z terminowym regulowaniem należności. Wielu z nich ostatecznie staje się obiektem zainteresowania komorników, a ci ostatni nie mają skrupułów - zostawiają swoich "klientów" z niczym.