• Informacje na temat:

    ekoturystyka

Artykuły na temat: ekoturystyka
  • Dominikana odkryta przez Polaków

    Dominikana odnotowała w pierwszej połowie bieżącego roku znaczący roczny wzrost liczby turystów. Od lutego do sierpnia kraj odwiedziły 4 562 254 turystów, co stanowi o 7,24 procent więcej niż w ubiegłym roku.

  • Rada Ministrów zaakceptowała "Politykę ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010".

  • Szkolenia z technologii uprawy winorośli, pokazy produkcji wina gronowego oraz wydanie informatorów dla turystów zainteresowanych agroturystką winiarską, zakłada projekt realizowany w Sandomierzu.

  • Projektowana ustawa, którą Rada Ministrów przyjęła w dniu 3 marca 2009 roku - obejmuje zakresem swojej regulacji podmioty, którymi są beneficjenci wskazani w ramach poszczególnych środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".