• Informacje na temat:

  eksmisja z lokalu tymczasowego

Artykuły na temat: eksmisja z lokalu tymczasowego
 • ...wypowiedzenia umowy najmu. Gdyby jednak doszło do orzeczenia o eksmisji, to sąd uznaje, komu należy się lokal socjalny, a kiedy eksmisja dokonywana jest do pomieszczenia tymczasowego bądź noclegowni(...)Właściciel może żądać opuszczenia lokalu mieszkalnego, dopiero gdy rozwiąże umowę najmu. Proszę się więc nie martwić, że z dnia na dzień będzie się Pani musiała wyprowadzić z zajmowanego mieszkania...

 • TK: eksmisja "na bruk" niekonstytucyjna

  Regulacje umożliwiające tzw. eksmisję na bruk nie mogą być dopuszczalne; w związku z tym przepis umożliwiający taką eksmisję w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

 • ...tymczasowego. Zgodnie z tym także wyroków sądowych, nakazujących eksmisję, nie wykonuje się w takiej sytuacji od 1 listopada do 31 marca. W takich przypadkach komornik musi wstrzymać się z eksmisją do czasu aż gmina nie wskaże tymczasowego pomieszczenia. Szukanie lokalu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Po tym czasie komornik powinien usunąć lokatora do noclegowni, schroniska lub innej placówki...

 • W Polsce nadal istnieje instytucja eksmisji "na bruk"

  Szereg czynności prawnych i faktycznych, zmierzających do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy - to definicja eksmisji, pojęcia, które u każdego człowieka wzbudza dreszcze. Choć samo słowo brzmi bardzo groźnie, to nie występuje w treści przepisów prawa expressis verbis.

 • Mam 68 lat i od 8 miesięcy nie płacę czynszu. Właściciel lokalu grozi mi eksmisją na bruk. Czy może zrealizować swoją groźbę? Grażyna z Chorzowa...

 • Zawieranie umów o najem okazjonalny ma ułatwić inwestorom, przynajmniej w teorii, zminimalizowanie ryzyka związanego z zadłużonymi lokatorami. Na czym polega taka forma najmu, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do umowy i jak przebiega eksmisja zadłużonego lokatora?

 • Uciążliwego lokatora można wyeksmitować nawet jeśli nie dostanie on lokalu zastępczego.

 • Najem lokali mieszkalnych po zmianach

  Regulacje dotyczące najmu lokali mieszkalnych są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Zwłaszcza w przypadku osób, które na podstawie zawartej umowy udostępniają swój lokal najemcom, ważne jest należyte zabezpieczenie ich interesów. Najczęstsze ryzyko, jakie ponosi wynajmujący, związane jest z dewastacją lokalu, zaprzestaniem regulowania czynszu i odmową dobrowolnego opuszczenia lokalu po

 • Jak się pozbyć lokatora, który zatruwa życie

  ...w mieszkaniu zameldowany, nie może uzurpować sobie prawa do przebywania w nim. – Zameldowanie na pobyt stały czy czasowy służy wyłącznie ewidencji i potwierdzeniu pobytu w danym lokalu. Nikt na tej(...) całkowicie zdecydowana pozbyć się uciążliwego siostrzeńca, zastanawiała się jednak, gdzie zostanie on przeniesiony. – Sąd sprawdzi, czy ma on prawo do lokalu socjalnego, zbada też, jak korzystał...

 • Program mieszkaniowy rządu nie dotyczy najuboższych

  Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przesłał odpowiedź na pismo OPZZ, w którym związkowcy sprzeciwili się możliwości eksmisji na bruk wpisanej w pakiet ustaw związanych z programem Mieszkanie plus.