• Informacje na temat:

  ekwiwalent pieniezny za urlop

Artykuły na temat: ekwiwalent pieniezny za urlop
 • Mam sporo niewykorzystanego urlopu z ubiegłego roku. Mój przełożony naciska, żebym wykorzystała go do jesieni. Wolałabym jednak zamienić go na ekwiwalent pieniężny. Czy jest taka możliwość? - pyta Honorata R. z Tarnowa...

 • Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

  Coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

 • Jestem zatrudniona na pełen etat. Mam tak dużo obowiązków w pracy, że w zeszłym roku zdołałam wziąć zaledwie 5 dni urlopu, a w tym roku tylko 3. Czy należy mi się wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany wypoczynek? Martyna Puszczyk z Ełku Odpowiada Agnieszka Antoniak, prawnik...

 • Kiedy płaci się ZUS od pracowniczych ekwiwalentów?

  Do wynagrodzenia pracownika zalicza się nie tylko pensję zasadniczą, ale również ewentualne dodatkowe świadczenia mające charakter typowo wynagrodzeniowy. Na uposażenie pracownika składają się też wypłacane mu różnego rodzaju ekwiwalenty. Większości z nich generalnie nie wlicza się pracownikowi do ozusowania.

 • Nie byłam w tym roku na urlopie, więc chciałam za to ekwiwalent. Szef odmówił... Lidia W., e–mail...

 • Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników

  Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Prawo do tego urlopu jest niezbywalne. Ustalanie wynagrodzenia za urlop opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe powinno więc odpowiadać wysokości wynagrodzenia za pracę.

 • W razie zwolnienia ze służby policjant otrzymuje m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny w zamian za służbę pełnioną ponad normy udzielany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o Policji (tj. czas wolny w zamian za służbę pełnioną ponad normy). Do niedawna ekwiwalent był limitowany. Ustawa o Policji ograniczała bowiem...

 • Obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych bez współczynnika

  Na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikom zwalnianym z przyczyn ich niedotyczących przysługują odprawy pieniężne (tzw. ekonomiczne). Mają one na celu złagodzenie skutków rozwiązania stosunku pracy. Odprawy te obliczane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 • Słyszałam, że – jeśli nie wykorzystam dni opieki na dziecko – należy mi się za to ekwiwalent finansowy. Czy tak faktycznie jest?

 • Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja

  Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały określone w Kodeksie pracy. Jednak pracownicy oprócz wynagrodzenia za pracę, złożonego z różnych składników, otrzymują też inne świadczenia pieniężne, takie jak np. ekwiwalent za urlop czy pranie, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalno-rentowe albo ekonomiczne.