• Informacje na temat:

  ekwiwalent za urlop 2013

Artykuły na temat: ekwiwalent za urlop 2013
 • W razie zwolnienia ze służby policjant otrzymuje m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny w zamian za służbę pełnioną ponad normy udzielany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o Policji (tj. czas wolny w zamian za służbę pełnioną ponad normy). Do niedawna ekwiwalent był limitowany. Ustawa o Policji ograniczała bowiem...

 • Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 • Syn chciałby wyjechać do Australii. Wymyślił, że przez dwa lata nie weźmie urlopu i potem będzie miał dwa miesiące wolnego. Czy pracodawca może mu to uniemożliwić, np. wysyłając go wcześniej na przymusowy urlop? – pyta Katarzyna z Wielkopolski.

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych - decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.

 • Jakie skutki spowoduje niewykorzystanie urlopu w terminie

  Pracownik stale odkładający urlop na później może być zmuszony do jego wykorzystania w czasie narzuconym przez szefa. Albo w ogóle stracić do niego prawo.

 • Kary dla pracodawców do poprawki

  W ubiegłym roku na żadną firmę nie nałożono maksymalnej grzywny za łamanie prawa pracy. Najwyższa sięgnęła 20 tys. zł. PIP chce zmienić zasady karania.

 • Nie wykorzystałam urlopu za 2013 r. Teraz nie chcę go brać, wolałabym otrzymać ekwiwalent pieniężny. Czy szef może mi odmówić i wysłać mnie na przymusowy urlop? Barbara A. z woj. łódzkiego...

 • Spotkanie integrujące pracowników nie przysparza im przychodu

  Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Koszt zorganizowania takiej imprezy jest kosztem uzyskania przychodów, o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop.

 • Agnieszka Jaroszek prawnik, ekspert prawa pracy Zaległy urlop do wykorzystania: Jeśli masz zaległy urlop z ubiegłego roku, pracodawca...

 • Prokuratura składa pozwy w imieniu klientów parabanku

  Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie "doprowadzenia nie mniej niż 75 tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości" w postaci opłat pobieranych przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki.