• Informacje na temat:

  emerytura pomostowa

Artykuły na temat: emerytura pomostowa
 • Jeżeli są to tylko „szkodliwe warunki”, za które dostaje Pani w firmie specjalny dodatek (np. praca w wymuszonej pozycji ciała), to takiego uprawnienia nie ma. Emerytura pomostowa przysługuje za pracę „w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze”, przewidzianą w specjalnych wykazach. W oparciu o nie pracodawca ustala czy praca na Pani stanowisku do nich należy. Wtedy wystawia...

 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

  Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie

 • Sprawdź, czy przysługuje ci emerytura pomostowa

  Wykonujesz lub wykonywałaś prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Możesz dowiedzieć się, czy ZUS przyzna ci emeryturę pomostową...

 • Będzie poszerzenie listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych?

  Związkowcy i pracodawcy chcą obniżki o 1,5 proc. daniny na Fundusz Pracy oraz poszerzenia listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych.

 • Emerytury pomostowe na Radzie Dialogu Społecznego

  Przedstawiciele związków zawodowych domagają się pilnego rozwiązania problemu osób pracujących w szkodliwych warunkach. Uważają, że stopniowe wygaszanie emerytur pomostowych to błąd. Emerytury pomostowe dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają przestać być wypłacane od 2040 roku.

 • Osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przysługuje specjalne świadczenie pieniężne - emerytura pomostowa. Aby móc je otrzymywać, trzeba jednak spełniać kilka warunków.

 • Dowiedz się, czy Twoja praca jest traktowana jako zatrudnienie w szczególnych warunkach lub charakterze (wykaz w Dzienniku Ustaw...

 • ZUS będzie sprawdzać emerytury pomostowe

  Resort pracy chce ograniczyć dwutorowe orzekanie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zarówno przez sądy powszechne, jak i administracyjne. A to może oznaczać przekazanie pełni władzy organowi rentowemu.

 • Nauczyciele to jeden z tych zawodów, które dają prawo do wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej. Praca w szczególnych warunkach umożliwia nauczycielom m.in. skorzystanie z emerytury pomostowej. ❱ Mogą też skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Emerytura pomostowa to jedno ze świadczeń związane z pracą w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Dotyczy ona osób urodzonych po...

 • Ponad 1,5 mld zł dotacji dostał w zeszłym roku z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych. To oznacza, że ten rok zaczął z ponadmiliardową nadwyżką i może być wykorzystany do współfinansowania 13. emerytury, czyli świadczenia, które rząd zamierza wypłacić wszystkim emerytom i rencistom w maju.