• Informacje na temat:

  emerytury i renty w 2014

Artykuły na temat: emerytury i renty w 2014
 • Dzięki corocznej waloryzacji od 1 marca 2014 r. świadczenia rentowe i emerytalne wypłacane przez ZUS i KRUS będą wyższe. Jednak w tym...

 • W marcu z powodu deflacji emerytury i renty wzrosły o 0,24 proc. Emeryci mogą też liczyć na jednorazowe dodatki

  Deflacja w polskiej gospodarce związana jest przede wszystkim z utrzymującym się spadkiem cen na rynkach surowców, które są na poziomie najniższym od 2008 r. To sprawia, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług spadł w ubiegłym roku o 0,9 proc. Deflacja wpłynęła na waloryzację emerytur - od marca świadczenia wzrosły o 0,2 proc. Wyższa jest również kwota bazowa, na podstawie której obliczane są świadczenia. Aby zrekompensować emerytom niską waloryzację, wprowadzono jednorazowe dodatki,...

 • Ile można dorobić do renty i emerytury

  Obcięcia lub zawieszenia emerytury nie muszą się obawiać ci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

 • Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury - to skutek rozbieżności pomiędzy sposobem obliczania wysokości świadczeń w obu systemach

  Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki w miejsce dotychczasowej formuły wyliczania rent wpłynęłoby pozytywnie na wynik funduszu rentowego i tym samym na finanse publiczne, choć wiązałoby się ze spadkiem wysokości świadczeń.

 • ...zmniejszenie lub wstrzymanie świadczeń wypłacanych przez ZUS są związane z kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy nasze wynagrodzenie brutto przekroczy 70 proc. średniej pensji (od 1 XII 2014(...) 1 XII 2014 r. do 28 II 2015 r. to 4915,50 zł), ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń.

 • Rząd milczy w sprawie renty dożywotniej

  Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rada Polityki Pieniężnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki emerytów i rencistów oraz najważniejsze kluby parlamentarne i poselskie - ponad 40 instytucji otrzymało w listopadzie ubiegłego roku postulaty Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Funduszu Hipotecznego DOM o przyspieszenie prac nad ustawą o rencie dożywotniej. Odzewu nie ma.

 • ...pierwszy). Rok później złożono o ponad 2 tys. wniosków więcej. Coraz więcej osób uzyskuje takie świadczenia. W 2013 r. wydano 61,5 tys. decyzji przyznających prawo do renty, a w 2014 r. – 62,9 tys. Spada także liczba odmów przyznania tego świadczenia. Renta może być wyższa od emerytury Jednak prawdziwy wysyp wniosków o przyznanie renty będzie miał miejsce za kilka lat – gdy zaczną się o nią ubiegać...

 • Rząd podniesie emerytury. Dodatek będzie jednorazowy

  Rząd ma gotowy projekt ustawy o jednorazowych dodatkach emerytalnych. Przewiduje on, że osoby otrzymujące świadczenia do 900 zł dostaną 400 zł zapomogi. Otrzymujący wyższe świadczenia otrzymają mniej.

 • ...wypłacane renty i emerytury podlegają waloryzacji, czyli są podwyższane o określony procent. Są waloryzacje roczne oraz kwartalne. Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne są ogłaszane do 25(...) przyznanie w czerwcu, bo jeśli to zrobisz, otrzymasz świadczenie niższe o kilka-kilkanaście procent. Wyjaśniamy dlaczego emerytury wyliczane przez ZUS w czerwcu są tak niekorzystne. Warto ominąć...

 • Anonimowe składki na kontach ZUS-u

  ZUS ma na koncie miliony złotych, z którymi nie wie, co zrobić. To składki emerytalne Polaków, po które nikt się nie zgłasza - pisze piątkowa "Gazeta Wyborcza".