• Informacje na temat:

  emerytury pomostowe

Artykuły na temat: emerytury pomostowe
 • Emerytury pomostowe na Radzie Dialogu Społecznego

  Przedstawiciele związków zawodowych domagają się pilnego rozwiązania problemu osób pracujących w szkodliwych warunkach. Uważają, że stopniowe wygaszanie emerytur pomostowych to błąd. Emerytury pomostowe dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają przestać być wypłacane od 2040 roku.

 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

  Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie

 • Emerytury pomostowe będą wygasać

  Związki i rząd będą spierać się w Sejmie o emerytury pomostowe. Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 • ZUS będzie sprawdzać emerytury pomostowe

  Resort pracy chce ograniczyć dwutorowe orzekanie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zarówno przez sądy powszechne, jak i administracyjne. A to może oznaczać przekazanie pełni władzy organowi rentowemu.

 • Dla kogo emerytury pomostowe?

  ...tys. osób. Emerytury pomostowe finansowane będą z Funduszu Emerytur Pomostowych. Będzie uzyskiwał dochody z budżetu i składek opłacanych przez firmy. Te będą opłacane za pracownika, który urodził się(...) niż poprzednio). Rząd szacuje, że zostanie nimi objętych około 150 tys. osób (poprzednio 130 tys.), spośród około 1,1 mln osób obecnie uprawnionych do odchodzenia na wcześniejsze emerytury ze...

 • Ponad 1,5 mld zł dotacji dostał w zeszłym roku z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych. To oznacza, że ten rok zaczął z ponadmiliardową nadwyżką i może być wykorzystany do współfinansowania 13. emerytury, czyli świadczenia, które rząd zamierza wypłacić wszystkim emerytom i rencistom w maju.

 • ...w przedziale 1500-2000 zł brutto. Te same reguły dotyczyły osób pobierających renty wypadkowe i rodzinne, częściowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne(...) minimalnej emerytury do kwoty 1000 zł. Ustawowe minimum Rząd zaplanował przyszłoroczną podwyżkę świadczeń na ustawowo najniższym poziomie – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2016

 • Wojna o pomostówkę: O jej losach zdecyduje statystyka

  Eksperci sprawdzą, jaki wpływ na dalsze życie ma praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To element przygotowań Prezydium Rady Dialogu Społecznego do dyskusji o zmianie przepisów dotyczących emerytur pomostowych.

 • ...„świadectwo pracy w szczególnych warunkach”. Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu takiego zatrudnienia ma Pani, jeżeli spełnia trzy warunki (łącznie): 1. Przynajmniej jeden dzień przed 1999

 • Będzie poszerzenie listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych?

  Związkowcy i pracodawcy chcą obniżki o 1,5 proc. daniny na Fundusz Pracy oraz poszerzenia listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych.