• Informacje na temat:

  emerytury praca w warunkach szczególnych

Artykuły na temat: emerytury praca w warunkach szczególnych
 • Ryszard S. przez 12 lat pracował w szczególnych warunkach w przemyśle drzewnym. To, czym się zajmował, jest ujęte w wykazie A, w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...

 • Osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przysługuje specjalne świadczenie pieniężne - emerytura pomostowa. Aby móc je otrzymywać, trzeba jednak spełniać kilka warunków.

 • Nauczyciele to jeden z tych zawodów, które dają prawo do wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej. Praca w szczególnych warunkach umożliwia nauczycielom...

 • Wojna o pomostówkę: O jej losach zdecyduje statystyka

  Eksperci sprawdzą, jaki wpływ na dalsze życie ma praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To element przygotowań Prezydium Rady Dialogu Społecznego do dyskusji o zmianie przepisów dotyczących emerytur pomostowych.

 • ...spełnić, by otrzymywać pieniądze z ZUS. 1. Emerytura pomostowa Taką emeryturę może otrzymać osoba, która wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czyli stale narażała(...) emeryturę. Jeśli dorobią więcej niż 2927,10 zł brutto, spowoduje to zmniejszenie pomostówki, a jeśli więcej niż 5436 zł – jej zawieszenie. Nie dotyczy to prac w szczególnych warunkach lub...

 • Emerytura z automatu nie dla wszystkich. ZUS dzieli emerytów pomostówkami

  Emerytura w obniżonym wieku nie dla wszystkich będzie automatyczna. Wnioski będą musieli składać m.in. niektórzy nauczyciele. Prezydencka ustawa obniżająca wiek emerytalny podzieliła świadczeniobiorców.

 • ...urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze upoważnia do otrzymania wcześniejszej(...) r. spełniali warunki dotyczące stażu pracy: mieli co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub...

 • Zmiany w emeryturach 2017: Waloryzacja i obniżenie wieku emerytalnego

  Przyszły rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Ale to nie wszystko. Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 roku.

 • Przez prawie 20 lat pracowałam w szkodliwych warunkach. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę, tzw. pomostówkę? - pyta Halina D. z Łodzi.

 • Czy służba wojskowa może być uznana za pracę w szczególnych warunkach?

  Pracownik zatrudniony na stanowisku, na którym wykonywane są prace w warunkach szczególnych, w okresie od 26 kwietnia 1976 r. do 11 kwietnia 1978 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku, z którego odszedł do wojska. Czy okres odbywania służby wojskowej zostanie wliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych?