• Informacje na temat:

  emerytury rocznik 1953

Artykuły na temat: emerytury rocznik 1953
 • ...« Okres ochronny obejmuje pracowników w wieku przedemerytalnym. Dotyczy tylko osób zatrudnionych na etacie. Tych, którzy mają umowę-zlecenie czy umowę o dzieło – nie. Aby zyskać ochronę, wystarczy np. 1/6 etatu, ale umowa powinna być podpisana na czas nieokreślony. « Ochrona przysługuje przez 4 lata. Wyjątek stanowią kobiety z roczników 1953-1956 oraz mężczyźni z roczników 1948

 • Pracownika, któremu brakuje kilku lat do emerytury, przepisy chronią przed zwolnieniem. Jednak warto wiedzieć, że nie zawsze i nie każdego.

 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Pracownicy, którym do uzyskania wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 4 lata, korzystają ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy. Kodeks pracy wprowadza zakaz wypowiadania takim pracownikom umów o pracę w okresie ochronnym. Jednak niedługo zasady korzystania z tej ochrony w odniesieniu do niektórych "roczników" pracowników ulegną zmianie.

 • Panie urodzone między styczniem 1953 r. a wrześniem 1973 r. przejdą na emeryturę w wieku – odpowiednio od 60 lat i 1 miesiąca do 66 lat i 11 miesięcy. Panowie urodzeni między styczniem 1948 r. a wrześniem 1953 r. zyskają prawo do emerytury w wieku – od 65 lat i 1 miesiąca do 66 lat i 11 miesięcy. Natomiast panie urodzone od października 1973 r. i panowie urodzeni od...

 • Popracujemy dłużej, dostaniemy więcej?

  .... W przypadku panów docelowy wiek ma zostać osiągnięty w 2020, a pań - w 2040 roku. Według informacji przedstawionych przez Kancelarię Rady Ministrów pierwszym rocznikiem mężczyzn pracujących do 67. roku życia będą panowie urodzeni po 1 października 1953 roku, a w przypadku kobiet panie urodzone po 1 października 1973 roku. "Efektem ubocznym" zapowiadanych zmian ma być wzrost wysokości świadczeń, który...

 • ZUS zmniejsza emerytury po emeryturach. To się jednak może zmienić

  ZUS nadal zmniejsza emerytury po emeryturach. To się jednak może zmienić. Senat pracuje bowiem nad zmianą przepisów w tym zakresie.

 • Będą zmiany w wysokości świadczeń wypłacanych wcześniejszym emerytom? Zależy od Sejmu

  Posłowie w czasie prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego zajmą się sprawą obniżania wysokości świadczeń wcześniejszym emerytom.

 • Skoro i tak dostanę małą emeryturę albo ZUS zbankrutuje, to lepiej płacić jak najmniej. I wydać te pieniądze na siebie już dziś. A jeśli nie zbankrutuje? To i tak dostanę jakieś minimalne świadczenie.

 • Nie chcesz dłużej pracować na emeryturę, kup hektar ziemi

  Trendy demograficzne jeszcze przez dwa lata będą korzystnie oddziaływać na finanse publiczne Polski. Sytuacja zacznie się gwałtownie pogarszać po roku 2013, kiedy szczytowe roczniki wyżu powojennego, osoby urodzone w latach 1950-1955, zaczną odchodzić z rynku pracy. Na tę właśnie sytuację rząd chce się przygotować, podnosząc wiek emerytalny. 3 miliony osób ochronią jednak przywileje.

 • Popracujemy dłużej, dostaniemy więcej?

  18 listopada 2011 roku w swoim exposé premier Donald Tusk uznał podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat za jedno z najważniejszych zadań stojących przed nowym rządem. Czy słusznie?