• Informacje na temat:

  emitent

Artykuły na temat: emitent
 • ...dokonywane przez zwykłych obywateli, np. opłaty z tytułu czynszu, czy za prąd, szybko i bezbłędnie docierają do adresatów. Emitent pieniądza Bank centralny jest emitentem pieniądza. Jemu i tylko...

 • Raport bieżący nr 5/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grodno S.A. ("Spółka, "Emitent”)...

 • Oto najprostszy opis funkcjonowania obligacji korporacyjnych. Firma X potrzebuje pieniędzy na rozbudowę zakładu,. Według określonych procedur przygotowuje emisję obligacji. W prospekcie emisyjnym opisuje, ile obligacji i na jakich zasadach chce wyemitować i sprzedać. Firma X (emitent) chce pozyskać milion złotych, więc emituje np. 10 tys. 3-letnich obligacji po 100 zł każda (to...

 • Raport bieżący nr 25/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Emitent")...

 • ...obligacje. Są one traktowane jako pożyczka dla emitenta, którym w tym przypadku jest Skarb Państwa. Zobowiązuje się on wykupić je od nas wraz z odsetkami po upływie wyznaczonego w umowie czasu...

 • Raport bieżący nr 39/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent”)...

 • ...pracy, ponoszonych przez emitenta" - napisano w komunikacie. "Tym samym zarząd odchodzi od rozwiązań obecnie stosowanych w zatrudnianiu i systemie wynagradzania, nie przystających do dzisiejszej sytuacji finansowej emitenta" - dodano. W komunikacie napisano, że celem zarządu jest, zmniejszenie zatrudnienia do 2014 roku do około 2.350 osób z obecnych 2.925 osób. Spółka podała, że zarząd zakłada, iż...

 • Zarząd BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 09 listopada 2015 r. Emitent podpisał umowę o udzielenie BINARY...

 • ...skupiają się na przekształceniu opisu emitenta, by akcjonariusze zobaczyli w nim program korzyści. Dzięki temu działania IR budują więzi z akcjonariuszami oparte na rzetelnych, dostosowanych do(...) Emitentów Giełdowych. Znaczne zróżnicowanie odbiorców komunikatów wysyłanych przez działy IR nie jest jednak przeszkodą czy utrudnieniem, gdyż wszystkie te podmioty zainteresowane są jednym - rzetelną...

 • Zarząd Emitenta oświadcza, że dochował pełnej staranności w zakresie podjęcia działań niezbędnych w celu wywiązania się ze wszystkich obowiązków przewidzianych...