• Informacje na temat:

  europejski fundusz socjalny

Artykuły na temat: europejski fundusz socjalny
 • Fundusz alimentacyjny to pula środków, jakie każda gmina przeznacza na dzieci, które mają zasądzone alimenty, ale rodzic ich nie płaci. Zatem też w interesie(...). Jednak często nie jest możliwe, by utrzymywali wnuki, bo sami mają niskie renty lub emerytury. Na ratunek przychodzi więc państwo i pieniądze na dzieci wypłaca z funduszu alimentacyjnego. Wniosek...

 • Jean Claude Juncker zapowiada nowy filar socjalny

  Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej, Unia w niewystarczający sposób dba o warunki socjalne swych obywateli. Jean Claude Juncker wyjaśnił na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, że niesprawiedliwość społeczna pozostaje problemem. Bezrobocie w Europie - dodał polityk - jest wciąż zbyt wysokie. Mimo, że od 2013 roku powstało 8 milionów nowych miejsc pracy, a zatrudnienie wciąż wzrasta.

 • Zamrożony fundusz

  ...- Trzeba walczyć o odmrożenie środków Funduszu Pracy. Pieniądze, które są przeznaczane na aktywizację zawodową bezrobotnych czy staże dla młodych ludzi, nie są wyrzucane w błoto - mówi prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, członek Krajowej Rady Zatrudnienia.

 • Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

  Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od tzw. kryterium socjalnego. Pracodawca w celu ustalenia tego kryterium musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.

 • Niemcy szukają sojuszników w walce z "turystyką socjalną". Wizy dla Bałkanów

  ...systemów zabezpieczeń socjalnych. - Jeżeli nie da się inaczej, nawiążemy kontakty wielostronne także poza strukturami Unii Europejskiej - powiedział pełniący jeszcze funkcję ministra spraw wewnętrznych(...) z jego świadczeń socjalnych - zaznaczył minister Friedrich. Propozycje Komisji Europejskiej, przedłożone dotychczas w tej sprawie są niedostateczne, podkreśla chadecki minister. Co prawda Komisja...

 • Lokale socjalne już po nowemu

  Ustawę wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych.Ustawa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Ma na celu poprawę dostępności mieszkań.

 • Renta socjalna: Dla kogo ten przywilej?

  ...niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o FUS). Zgodnie z art. 2 ustawy, prawo do renty socjalnej przysługuje: osobom(...), zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust 1 pkt. 13 ustawy...

 • Lokale socjalne będą po nowemu

  Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

 • Rząd oszczędzi na Funduszu Pracy?

  Instytucja Funduszu Pracy ma historię dużo dłuższą, niż wielu mogłoby przypuszczać. Bardzo szlachetna idea solidarności społecznej w działaniach na rzecz posiadania pracy ma rodowód przedwojenny.

 • PiS zadłuża Polskę najszybciej w Unii Europejskiej

  Dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezprecedensowy atak na polskie instytucje państwa prawa. W sferze gospodarczej natomiast rząd postępuje tak, aby rosło to, co powinno spadać - dług publiczny, a spadało to, co powinno rosnąć - siła sektora prywatnego.