• Informacje na temat:

  ewidencja czasu pracy

Artykuły na temat: ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja godzin pracy dla zleceniobiorcy

  Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorca lub świadczący pracę na podstawie umowy o świadczenie usług ma zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Narzędziem służącym do weryfikacji czy zleceniobiorcy faktycznie zapewniono ustawową minimalną stawkę godzinową, jest informacja o liczbie godzin pracy w ramach umowy zlecenia. Podstawą tej informacji jest ewidencja godzin...

 • Polska firma stworzyła inteligentne identyfikatory. Automatycznie rejestrują czas pracy, chronią pracodawcę przed oszustwami

  Dotychczasowe systemy kontroli czasu pracy wymuszały na pracowniku odbijanie zwykłego bądź magnetycznego identyfikatora zaraz po znalezieniu się w miejscu pracy. Timate ma raz na zawsze to zmienić. Inteligentny identyfikator nie tylko automatycznie zarejestruje czas pracy i ochroni pracodawcę przed oszustwami ze strony pracowników, ale zadziała też w drugą stronę - zapobiegnie przesadnemu

 • Brak właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy nie uchroni przed zapłatą za godziny nadliczbowe

  Zatrudniony, który pozywa pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny, musi udowodnić swoje roszczenie. Precyzyjne wykazanie czasu poświęconego na obowiązki służbowe na przestrzeni miesięcy lub lat bywa niemożliwe. Ale nie zamyka to drogi do uzyskania należnej wypłaty.

 • Jedną z możliwości przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w okresie sezonowego ożywienia jest skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych. Rozwiązanie to ma wiele zalet dla pracodawców, którzy nie chcą wiązać się ściślejszymi więzami prawnymi z osobami świadczącymi pracę na ich rzecz. Pracownik tymczasowy może zapełnić lukę kadrową na czas wakacji, nie obciążając zbytnio pracodawcy

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych wymogów dokumentacyjnych obciążających pracodawcę. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą do poprawnego rozliczenia czasu pracy pracownika, co ma zasadniczy wpływ na właściwe ustalenie wynagrodzenia za pracę. Dlatego musi ją prowadzić każdy pracodawca, niezależnie od organizacji czasu pracy danego pracownika.

 • Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Pomostowych oraz prowadzić dodatkową dokumentację (ewidencję) dotyczącą wykonywanej przez nich pracy. Do obowiązków pracodawcy należy też zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których zatrudniał pracowników w szczególnych warunkach lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze. Zgłoszenie to przekazuje się w ściśle określonym terminie.

 • 12 zł za godzinę pracy bez względu na rodzaj umowy i czas pracy

  ...rynku pracy. Nowe zasady będą się wiązać i z nowymi wymogami biurokratycznymi. Ustawa bowiem nakazuje, aby podmiot, na rzecz którego realizowane są zlecenie czy usługi, prowadził ewidencję czasu, jaki(...) z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podwyżka dla każdego Minimalna stawka wynagrodzenia ma - po wejściu w życie ustawy - zostać podniesiona do 12 zł za godzinę. W roku bieżącym minimalne...

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.

 • Czas wydłużyć urlopy do 32 dni

  Już kilkanaście miesięcy temu OPZZ zgłosił projekt wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni. Niestety rząd pozostaje obojętny na postulat skrócenia czasu pracy.

 • Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Na pracodawcę zatrudniającego pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustawa o emeryturach pomostowych nakłada szereg dodatkowych obowiązków związanych z rodzajem wykonywanej przez nich pracy. Oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń oraz comiesięcznego rozliczania za nich i opłacania do ZUS składek ubezpieczeniowych