• Informacje na temat:

  ewidencja działalności gospodarczej w łodzi

Artykuły na temat: ewidencja działalności gospodarczej w łodzi
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby mógł odliczać VAT w pełnej wysokości, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisy w niej dokonywane nie powinny wzbudzać wątpliwości. W przypadku jej wadliwości, zdaniem fiskusa, niespełniona zostaje jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej

 • Odliczenie VAT przy używaniu samochodów w działalności

  umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu ich zakupu, jak i od wydatków poniesionych w związku z ich eksploatacją. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

 • Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru

 • Wydatki na czynsz za mieszkanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile najem jest uzasadniony ekonomicznie. Także dzięki zakupowi mieszkania przedsiębiorca może obniżyć swój podatek. W tym wypadku jednak kosztem będzie wartość odpisów amortyzacyjnych.

 • Najwyższe podatki lokalne płacą mieszkańcy Gdańska i Poznania

  W Kielcach i Toruniu są najniższe stawki podatku od budynków mieszkalnych. Z kolei Gdańsk, Lubin i Poznań mają najwyższe dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż w dniu 29 06 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym, zgodnie...

 • Zasady ewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz innego podmiotu

  Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) generalnie powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Zasadniczo w kasie rejestrującej ewidencjonuje się sprzedaż własną. W praktyce jednak zdarzają się także sytuacje, gdy podatnik (dalej: zlecający) - w ramach umowy agencyjnej

 • Osoby, które kiedyś prowadziły działalność gospodarczą w budynku, po zakończeniu prowadzenia firmy mogą ten budynek wynajmować jako osoby prywatne. To oznacza, że uzyskane przychody mogą rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 • Raport bieżący nr 14/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent,...

 • Nasza firma zajmuje się działalnością gastronomiczną, ale zamierzamy poszerzyć swoje usługi o wynajem samochodów. W tym celu zamierzamy dopisać w KRS naszej firmy PKD 77.11.Z oraz zakupić samochód osobowy w celu wynajmu. Czy aby móc odliczyć 100% VAT od zakupu pojazdu oraz części do niego (a w przyszłości również paliwa), wystarczającym jest poszerzenie PKD? Czy samochód musi być używany