• Informacje na temat:

  ewidencja ksiąg wieczystych

Artykuły na temat: ewidencja ksiąg wieczystych
 • Sprawiedliwości Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych znajduje się już 18 mln ksiąg, czyli ok. 90 proc. wszystkich. Aby zajrzeć do nich za pośrednictwem portalu http://ekw.ms.gov.pl, należy znać numer księgi...

 • Zmiana użytkowania wieczystego we własność

  Jakie zmiany czekają nas w kwestii instytucji użytkowania wieczystego? Co powinniśmy wiedzieć o procedurze zastąpieniu użytkowania wieczystego gruntów prawem własności?

 • ...okaże się, że jej właścicielem jest inna osoba niż podana w aktach, prawo będzie po stronie nabywcy. Prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się wydziały w sądach rejonowych i tam można się zapoznać...

 • Kto może poznać treść księgi wieczystej?

  Kto może otrzymać numer księgi wieczystej i w konsekwencji zapoznać się z jej treścią? Dlaczego, szczególnie inwestor zainteresowany zakupem jakiejś nieruchomości, powinien wiedzieć, jakie zapisy znajdują się w poszczególnych działach księgi?

 • Spadek. Załatwiamy formalności u notariusza

  ...: ● swoje dowody osobiste (do wglądu); ● odpisy z  ksiąg wieczystych (gdy w  spadku jest mieszkanie, dom lub inne nieruchomości) oraz akty potwierdzające prawo do nieruchomości (np. akt nabycia mieszkania(...) do: – ewidencji gruntów, – urzędu skarbowego, – wydziału ksiąg wieczystych. Na tej podstawie sąd dokona zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Zatem spadkobiercy są zwolnieni z  tych...

 • Własność już na własność

  2,5 mln użytkowników lokali, czyli ok. 10 mln Polaków, od 1 stycznia 2019 r. czeka kolosalna zmiana. Znika prawna formuła użytkowania wieczystego. Co się zmieni konkretnie?

 • ...1. Zróbmy odpis z ksiąg wieczystych. Zdobędziemy go w sądzie rejonowym (wydział ds. ksiąg wieczystych) lub w internecie (na stronie ministerstwa finansów). To pozwoli nam poznać stan prawny działki, dowiedzieć się, kto jest jej właścicielem, czy istnieją jakieś obciążenia. 2. Uzyskajmy wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Występujemy o nie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej...

 • Pod koniec 2017 r. w Warszawie wpis do księgi wieczystej można było uzyskać w trzy tygodnie. Dziś trzeba czekać nawet pięć miesięcy. Wszystko przez zmianę nazw ulic.

 • Centralnej Bazy Danych Ksiąg (https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html) oraz podać numer księgi. Sprawdźmy strony świata, media i dojazd Idealna działka powinna mieć wjazd od północy...

 • Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuję, że w dniu 29 czerwca 2015 r. spółka zależna od Emitenta tj. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5),...