• Informacje na temat:

  ewidencja pojazdów

Artykuły na temat: ewidencja pojazdów
 • ...1. Wejdź do serwisu www.historiapojazdu.gov.pl. Znajdziesz tam raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów. 2. Wpisz do rubryczek: numer rejestracyjny auta,...

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby mógł odliczać VAT w pełnej wysokości, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisy w niej dokonywane nie powinny wzbudzać wątpliwości. W przypadku jej wadliwości, zdaniem fiskusa, niespełniona zostaje jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, skutkująca prawem do ograniczonego odliczenia VAT.

 • Zobacz, czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC i badanie techniczne.

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekał niedawno w sprawie prawidłowości dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu w kontekście wymogów stawianych przez art. 86a ustawy o VAT ( sygnatura akt I SA/Rz 1073/14). Stan faktyczny dotyczył spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzała wykorzystywać samochody wyłącznie na cele z nią związane. Zdaniem skarżącej spółki, samochody te miały w ciągu jednego dnia pokonywać bardzo krótkie odległości celem...

 • Mam jednoosobową firmę. Moje biuro mieści się w mieszkaniu. W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów z kwietnia przeczytałam, że jeśli podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, posiada jeden pojazd, to nie można uznać, że wykorzystuje go do celów działalności gospodarczej, to zaś wyklucza 100-procentowe odliczenie podatku. Czy to znaczy, że nie ma żadnych szans na pełne odliczenie VAT? Joanna z Legnicy

 • Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

  Wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej samochodów spełniają kryteria pozwalające na obciążanie ich wartością firmowych kosztów podatkowych. Do rozliczenia w tych kosztach wydatków związanych z używaniem niektórych samochodów osobowych konieczne jest jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

 • Szykują się zwolnienia w branży motoryzacyjnej

  Dane rok do roku wskazują na spadek produkcji samochodów w Polsce. W całej Europie popyt osłabiło zniesienie dopłat unijnych do zakupu nowych pojazdów, co w znacznej mierze wpłynęło na zmniejszenie liczby zamówień w polskich fabrykach. Skutkiem tego jest redukcja etatów, która może dotknąć nawet do 12 proc. pracowników tego sektora.

 • Będą ułatwienia w tymczasowej rejestracji aut dla producentów i sprzedawców

  Rząd chce umożliwić rejestrację wielu samochodów na jeden numer i jeden dokument. Taki "profesjonalny dowód rejestracyjny" ma ułatwić życie m.in. producentom samochodów, którzy muszą przetestować swoje auta, a także sprzedawcom aut. Obecnie muszą bowiem oni każdy pojazd rejestrować oddzielnie.

 • ...będą musiały zainstalować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów, a także lekarze, dentyści, doradcy podatkowi i prawnicy...

 • Ministerstwo wprowadza zmiany w zakresie leasingowania pojazdów

  Zmiany dotyczące nabywania oraz użytkowania pojazdów lekkich w działalności gospodarczej - czyli samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t - zostały uchwalone i mają wejść w życie w 2019 roku. Z jednej strony Ministerstwo Finansów podwyższy limit odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia pojazdu, który nie był zmieniany przez ostatnie 16 lat i wynosił 20 tys. euro.