• Informacje na temat:

  ewidencja przebiegu pojazdów

Artykuły na temat: ewidencja przebiegu pojazdów
 • ...ewidencję przebiegu pojazdu, w której będzie wykazywać m.in. trasy przejazdów i stan licznika. Poza tym w dokumentacji wewnętrznej trzeba wyłączyć możliwość wykorzystywania auta do celów prywatnych...

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby mógł odliczać VAT w pełnej wysokości, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisy w niej dokonywane nie powinny wzbudzać wątpliwości. W przypadku jej wadliwości, zdaniem fiskusa, niespełniona zostaje jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej

 • ...przebiegu pojazdu. Ryczałtowe stawki wynosić mają 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekał niedawno w sprawie prawidłowości dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu w kontekście wymogów stawianych przez art. 86a ustawy o VAT ( sygnatura akt I SA/Rz 1073/14). Stan faktyczny dotyczył spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzała wykorzystywać samochody wyłącznie na cele z nią związane. Zdaniem skarżącej

 • ...przedsiębiorcy wykorzystujący auto firmowe tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Oni będą mogli odliczać cały naliczony podatek. Niezbędne do tego będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu...

 • Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

  Wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej samochodów spełniają kryteria pozwalające na obciążanie ich wartością firmowych kosztów podatkowych. Do rozliczenia w tych kosztach wydatków związanych z używaniem niektórych samochodów osobowych konieczne jest jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

 • Opłaty za autostrady i parkingi według fiskusa

  ...pracowników z tytułu używania przez nich samochodów w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu(...) przebiegu pojazdu. Przy czym ilość przejechanych kilometrów pracownik powinien udokumentować w ewidencji przebiegu pojazdu. Z uwagi na ryczałtowy sposób ustalania kosztów przejazdu pracownik nie może...

 • Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?

  ewidencję przebiegu pojazdu i ujmować w niej kwity autostradowe?

 • ...do limitu wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla potrzeb przedsiębiorcy i stawki za jeden kilometr określonej w przepisach - obecnie jest to 0,5214 zł w przypadku samochodów do 900 cm3 oraz 0,8358 zł w przypadku samochodów od 900 cm3; przedsiębiorca jest obowiązany w tym celu prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu). Ograniczenie to nie powinno jednak mieć...

 • Odliczenie VAT przy używaniu samochodów w działalności

  umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu ich zakupu, jak i od wydatków poniesionych w związku z ich eksploatacją. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.