• Informacje na temat:

  ewidencja sprzedaży

Artykuły na temat: ewidencja sprzedaży
 • ...codzienna ewidencja utargu. Odpowiada Agnieszka Antoniak, prawnik...

 • Prowadzenie ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r.

  Podatnicy VAT czynni są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Dodatkowo podatnicy zostali od 1 stycznia 2017 r. zobligowani do obowiązkowego prezentowania w ewidencji VAT NIP kontrahenta. Prawodawca wymaga też, aby podatnicy ujmowali również inne dane, które pozwolą na identyfikację poszczególnych transakcji.

 • Joanna B. od dwóch lat prowadzi jednoosobowy zakład fryzjerski. Do tej pory nie musiała instalować kasy fiskalnej i wydawać paragonów, bo nie przekroczyła tzw. limitu sprzedaży, który wynosił 20 tysięcy złotych rocznie lub proporcjonalnie mniej, gdy zaczynało się prowadzić firmę w ciągu roku. Od pierwszego marca br. to się jednak zmieniło. Weszły w życie nowe przepisy obowiązujące podatników...

 • Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru

 • Od 1 stycznia 2017 r. małe oraz średnie firmy będą musiały przekazywać do organów podatkowych ewidencję zakupu i sprzedaży podatku VAT w formie tzw....

 • Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiłem fakturę. Czy w przypadku zwrotu towaru powinienem go ująć w ewidencji zwrotów? Czy wystarczy wystawienie faktury korygującej?

 • Jeśli działka rolna jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, przy jej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy.

 • Od początku roku spółka URSUS podwoiła udział w krajowym rynku sprzedaży nowych ciągników. Mało kto wie, że z 1,5 mln wszystkich ciągników użytkowanych obecnie w Polsce połowa to ciągniki marki URSUS.

 • Sprzedaż przez internet

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów na terytorium kraju za pośrednictwem Internetu. Jak prawidłowo określić moment powstania przychodu oraz kiedy powstaje obowiązek w VAT? Jak zaewidencjonować tę sprzedaż?

 • Kto od 2017 r. przesyła ewidencje VAT w formie JPK?

  Niezłożenie informacji podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych (obecnie od 616,60 zł do 2.959.680 zł, a w przyszłym roku od 666,60 zł do 3.199.680 zł). Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji (obecnie od 185 zł do 37.000 zł, a w przyszłym roku od 200 zł do 40.000 zł.