• Informacje na temat:

  faktura pro forma

Artykuły na temat: faktura pro forma
 • Praktyczne problemy w stosowaniu split payment

  rachunek bankowy albo rachunek w SKOK-u, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

 • Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre...

 • Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre...

 • I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji...

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta

  Rząd przyjął dziś kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Zdaniem doradców podatkowych, nasz system podatkowy wymaga szybkiego uproszczenia.

 • Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej: Więcej fiskusa, mniej podatnika

  Latem 2015 r. Sejm pracował nad dwoma projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej: rządowym (druk 3462) i prezydenckim (druk 3018). Obydwa projekty procedowane były oddzielnie, prowadząc do dwóch nowelizacji, różniących się całkowicie filozofią regulacji.

 • Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy coraz częściej mogą się spotkać z dokumentem zatytułowanym FAKTURA PRO-FORMA. Mimo że faktura pro forma, od standardowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży różni się w zasadzie tylko tytułem, jest bardzo specyficzna. Czym zatem charakteryzuje się ten dokument?

 • W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do sytuacji, w której kontrahent przedsiębiorcy wpłaca jeszcze przez wykonaniem usługi bądź dostarczeniem towarów część bądź całość wynagrodzenia. Pomimo powszechności tego rodzaju zdarzeń niejednokrotnie zdarza się, iż podatnicy popełniają błędy w zakresie terminowego wystawienia faktury VAT zaliczkowej.

 • Pięć najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o e-fakturze

  Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury w formie papierowej lub elektronicznej. Mogłoby się wydawać, że z racji licznych korzyści jakie dają e-dokumenty, wiele firm zdecyduje się zrezygnować z papierowych dowodów sprzedaży. Niestety, jak wynika z raportu "E-faktura w Polsce" , zrealizowanego przez PKPP Lewiatan w 2012 r., jedynie 10 proc