• Informacje na temat:

  famur notowania

Artykuły na temat: famur notowania
 • FAMUR SA - wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa - narastająco po trzech kwartałach 2014 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 450,4 mln zł. Grupa FAMUR w tym okresie wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 70,6 mln zł, a EBITDA wyniosła 189,0 mln zł.

 • Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy FAMUR PEMUG Sp. z o.o. i Jastrzębską Spółką Węglową SA, na mocy której wchodząca w skład Grupy FAMUR spółka FAMUR PEMUG rozbuduje i zmodernizuje Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla w należącej do JSW kopalni "Budryk". Wartość kontraktu wynosi 132,3 mln zł.

 • W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 276 mln zł. To o 58 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto Grupy wyniósł 29 mln zł, a EBITDA 60 mln zł.

 • Spółka Famur, dostarczy sprzęt do oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 74 mln zł netto.

 • Grupa Famur opublikowała dzisiaj raport roczny podsumowujący wyniki spółki w 2015 roku. Utrzymująca się trudna sytuacja górnictwa w Polsce nie przeszkodziła Grupie Famur w uzyskaniu 13-proc. wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku 2014. Na zakończenie ubiegłego roku osiągnęły one poziom 801 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł ponad 51 mln, a EBITDA 184 mln zł.

 • Pomimo trudnej sytuacji na polskim rynku węgla kamiennego, w pierwszym kwartale 2016 roku Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 213 mln zł. Pierwsze trzy miesiące br. FAMUR zakończył zyskiem netto na poziomie 27,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 65 mln zł.

 • Podczas uroczystej gali wieńczącej XVIII Forum Zmieniamy Polski Przemysł, TDJ i Grupa FAMUR otrzymały honorowy tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie".

 • Grupa Famur zawarła umowę z kontrahentem rosyjskim - spółką OOO Polskie Maszyny na dostawę zmechanizowanego kompleksu ścianowego do OAO Kopalni Kyrgajska w Rosji. Dostawa sprzętu ma nastąpić w I półroczu 2016 r. Wartość zamówienia wynosi 18,7 mln EUR.

 • Spółka OOO FAMUR Rosja podpisała kolejną umowę na rynku rosyjskim. W jej ramach, podmiot zależny od FAMUR S.A., dostarczy kompleks ścianowy do kopalni Jubilejnaja, wchodzącej w skład holdingu TopProm. Wartość zamówienia wynosi ok. 64 mln zł netto.