• Informacje na temat:

  fgśp

Artykuły na temat: fgśp
 • ...zagospodarowaniu wolnych środków FGŚP. Ze względu na swój tymczasowy charakter, konstrukcja taka wydaje się rozsądna. Oczywiście pozostaje wiele niewiadomych: kto i na jakich zasadach będzie mógł...

 • Składka na FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych

  Przepisy prawne dotyczące składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określają m.in. kto jest zobowiązany opłacać składkę na ten fundusz oraz za jakie osoby. Wyjaśniają również, w jakich przypadkach płatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku jej opłacania oraz przez jaki okres mu ono przysługuje. Jednak w praktyce powstaje wiele wątpliwości co do obowiązku opłacania tej składki.

 • Jeśli firma ogłosi upadłość, możesz odzyskać zaległe wynagrodzenie. Wypłaci je Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)....

 • Nowe zasady opłacania składek na FGŚP

  powrócił z urlopu rodzicielskiego. Jeszcze do niedawna składek na FGŚP nie płaciło się za osoby spokrewnione z pracodawcą będącym osobą fizyczną. Od 5 września 2017 r. trzeba je opłacać także za

 • ...31 maja br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy antykryzysowej-bis. Przewiduje on m.in. możliwość stosowania przestoju ekonomicznego oraz uprawnienie dla pracodawcy do obniżania pracownikom wymiaru czasu pracy. W obydwu przypadkach - będzie to wiązało się z obniżeniem wynagrodzenia pracowników częściowo rekompensowanym ze środków FGŚP.

 • Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające

 • Firmy mogą zwalniać przed uzyskaniem dopłat do pensji

  Nawet te przedsiębiorstwa, które przeprowadzą zwolnienia grupowe, będą mogły wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) o subsydia płacowe na ratowanie miejsc pracy dla pozostałych pracowników.

 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.

 • Firmy domagają się zawieszenia poboru składek

  Wzrost gospodarczy i dobra sytuacja firm, rosnące pensje oraz zwiększająca się liczba pracujących spowodowały, że w Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na koniec tego roku będzie 8,95 mld zł nadwyżki. W przyszłym roku kwota ta ma wzrosnąć do 11,8 mld zł.

 • Raport bieżący nr 37/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje,...