• Informacje na temat:

  finansowanie agroturystyki

Artykuły na temat: finansowanie agroturystyki
 • ...sfinansowanie do 80 proc. wartości przedsięwzięcia – wyjaśnia Tomasz Słupczyński, ekspert Comperia.pl. Rodzaj zabezpieczenia kredytu jest ustalany indywidualnie przez poszczególne banki. Prowizja za...

 • Konina z Polski podbija europejskie rynki

  Około kilkunastu tysięcy koni zimnokrwistych eksportuje się co roku z Polski do Włoch, gdzie konina trafia na tamtejsze stoły. Ogółem rocznie polski eksport koni wynosi 25-30 tys. tych zwierząt.

 • Polacy mają najmniej domów wakacyjnych w Europie

  Nie więcej niż jedna nieruchomość na czterdzieści może być w Polsce nieruchomością wakacyjną. Jest to najniższy wynik w Europie i aż 14 razy niższy niż w Grecji - sugerują dane Eurostatu.

 • Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre...

 • Komisja Europejska przedstawiła w środę swoją propozycję reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2006 roku. Podstawowa zmiana to przestawienie unijnego rolnictwa na mniej intensywne, a bardziej przyjazne środowisku poprzez zmiejszanie o 3 proc. rocznie doplat do produkcji.

 • Przyspieszyć rozwój regionu

  Lubelskie jest najbiedniejszym regionem nie tylko Polski, ale także całej Unii Europejskiej. Produkt krajowy brutto wypracowany na tym terenie jest o 30 proc. mniejszy na mieszkańca niż średnio w kraju i aż o 68 proc. mniejszy niż przeciętnie we Wspólnocie. Szansę dla Lubelszczyzny na wyraźne przyspieszenie rozwoju gospodarczego i nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnień stwarzają między innymi środki pomocowe przeznaczane przez Unię Europejską na aktywizację jej nowych członków. Rozwój regionu...

 • KERM przyjął i rekomendował Radzie Ministrów dokument Najważniejsze makroekonomiczne trendy w gospodarce w okresie trzech kwartałów w 2000 roku wraz z elementami prognozy krótkoterminowej oraz rekomendacje dla polityki przeciwdziałania bezrobociu, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego i budownictwa.