• Informacje na temat:

  finansowanie przedsiębiorstw

Artykuły na temat: finansowanie przedsiębiorstw
 • Dobre perspektywy przed sektorem przedsiębiorstw społecznych

  Przedsiębiorstwa społeczne, które starają się łączyć efektywność z maksymalizacją pożytku dla społeczności lokalnych, czekają w Polsce dobre lata. Ich rozwój jest jednym z priorytetów trwającej perspektywy unijnej. Duży wpływ na tego rodzaju aktywności ma także system edukacyjny. W rezultacie do 2020 roku sektor powinien utworzyć około 35 tys. nowych miejsc pracy.

 • Podmioty gospodarcze, które poszukują kapitału finansującego ich działalność mają do wyboru wiele form jego pozyskiwania. W przypadku spółek kapitałowych paleta możliwości obejmuje m.in. emisję udziałów lub akcji, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, a także emisję obligacji. Każde z wymienionych działań niesie ze sobą inny pakiet kosztów i korzyści.

 • ​Polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne. Ustępujemy większości krajów europejskich

  Pod względem innowacyjności Polska jest w ogonie Europy. Europejski raport innowacyjności wskazuje, że na inwestycje przeznaczamy 0,9 proc. PKB, czyli znacznie mniej niż średnia europejska (2,06 proc.). Środki pochodzą głównie z sektora publicznego - zaledwie 37,2 proc. badań przeprowadza sektor przedsiębiorstw, w UE średnia wynosi 63 proc.

 • Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy nam 940 mln euro na finansowanie innowacji

  Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 940 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje badawcze, uniwersytety i firmy - zakładają dwie umowy kredytowe podpisane przez szefów resortu finansów i EBI - Mateusza Szczurka i Wernera Hoyera.

 • Ile kosztują nas wynagrodzenia w instytucjach finansowanych ze środków publicznych?

  ...konkurencję w tym obszarze. Wśród jego wielu kompetencji są między innymi: udzielanie i cofanie koncesji, regulacja cen energii, uzgadnianie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz kontrola...

 • Firmy potrzebują łatwego dostępu do zewnętrznego finansowania

  Jak pokazało badanie przeprowadzone przez Deutsche Bank, problemy z nieterminowymi płatnościami kontrahentów to codzienność dla bardzo wielu polskich firm. Co trzecia skarży się także na utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. To dwie główne bariery rozwoju, jakie wskazali polscy przedsiębiorcy w raporcie Deutsche Bank "Polskie firmy w obliczu wyzwań - plany, rozwój, finansowanie".

 • Program gwarancji kredytowych

  ...pomóc ten program. Dużym plusem programu jest bardzo niski koszt zabezpieczenia. Na początku marca ruszył nowy rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw – tzw. gwarancje de minimis. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą dostać państwowe gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności, tzw. kredytu...

 • ARP pomaga finansować inwestycje

  Zakłady Mechaniczne Tarnów, wchodzące w skład Grupy PGZ, uzyskały od Agencji Rozwoju Przemysłu 20 mln zł pożyczki na zakup maszyn i urządzeń oraz modernizację budynków, które przyczynią się do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Kwota wsparcia pozwoli na sfinansowanie ok. 75 proc. potrzeb inwestycyjnych firmy (ok. 26 mln zł).

 • Lewiatan: Nie należy eliminować umów cywilno-prawnych

  Zastąpienie umów o pracę oraz umów zleceń jednolitym kontraktem pracy, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nie mniejszej niż 12 zł, likwidację finansowania etatów związkowych przez przedsiębiorstwa - zaproponowała PO w programie gospodarczym. Propozycje ocenia Konfederacja Lewiatan.

 • Emisja obligacji - sposób na dodatkowe finansowanie dla małych i średnich firm?

  Rozwój firm z sektora MŚP wymaga niekiedy pozyskania dodatkowego, zewnętrznego finansowania. Możliwości jest wiele. Praktycznym, choć wciąż niedocenianym przez małe i średnie przedsiębiorstwa narzędziem są obligacje korporacyjne.