• Informacje na temat:

  fio pko stabilnego wzrostu

Artykuły na temat: fio pko stabilnego wzrostu
 • Raport bieżący nr 31/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej...

 • Lipiec rozgrzał naszych inwestorów do czerwoności

  W lipcu 2017 r. napływ kapitału netto do polskich funduszy inwestycyjnych okazał się mocno dodatni. Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł około +1,6 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem dawno niespotykanego napływu kapitału do funduszy detalicznych. Kontynuacja odpływów z funduszy dedykowanych tylko w niewielkim stopniu zmniejszyła wynik.

 • Raport bieżący nr 5/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z...

 • Do detalicznych funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2018 r. wpłynęło 352 mln zł netto, a do niedetalicznych 101 mln zł, co razem daje wynik 453 mln zł - poinformowały w komunikacie Analizy Online. Analizy Online wskazują w raporcie, że niezmiennie najwięcej kapitału pozyskały fundusze gotówkowe - środki przyciągnęło ok. 2/3 z nich.

 • Analizy Online: Wyniki funduszy inwestycyjnych

  Choć na światowych rynkach mocno trzęsło za sprawą sytuacji w Chinach, gorszych danych z gospodarki amerykańskiej i niepewności na rynku ropy naftowej, to dla klientów krajowych TFI był to jeden z lepszych miesięcy od dłuższego czasu. W sumie trzy czwarte funduszy odnotowało dodatni wynik zarządzania.

 • TFI: Chiński smok namieszał w wynikach funduszy

  Sierpniowe załamanie na rynkach akcji wpłynęło negatywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jedynie 18% z nich zakończyło miniony miesiąc z zyskiem. Najniższe stopy zwrotu po raz kolejny wypracowały fundusze akcji tureckich (-11,0%). Dodatnie wyniki odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

 • TFI: W listopadzie tylko 40 proc. funduszy inwestycyjnych wypracowało zyski

  Listopad przyniósł klientom TFI więcej zmartwień niż październik. Tylko 40 proc. funduszy wypracowało zyski.

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych w sierpniu

  W sierpniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych istotnie wzrosły do 274,9 mld zł (+1%). To zasługa przede wszystkim funduszy detalicznych, do których - według szacunków Analiz Online - wpłacono blisko +2 mld zł netto. Indeks WIG notuje historyczne szczyty, a za hossą stoją inwestorzy instytucjonalni, a drobnych inwestorów na GPW nie ma.

 • TFI: Inwestorzy wycofują pieniądze z rynku akcji

  Pomimo słabej koniunktury na GPW, maj był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat całego rynku przekroczyło +2,0 mld zł. Z kolei rozwiązania skierowane do szerokiego grona odbiorców odnotowały +0,7 mld zł bilans sprzedaży, jednocześnie było to najwyższe saldo od 12 miesięcy.

 • Fundusze: Obligacji PKO/CS FIO, Arka Akcji FIO, ING Gotówkowy FIO, ING Zrównoważony FIO oraz SEB 4 Stabilnego Wzrostu SFIO - to zwycięzcy I Rankingu "Gazety Prawnej" i Open Finance.