• Informacje na temat:

  forma opodatkowania działalności gospodarczej

Artykuły na temat: forma opodatkowania działalności gospodarczej
 • ...« Dzięki zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i – nie dłużej niż przez 2 lata – nie zamierza prowadzić działalności, nie musi formalnie jej likwidować(...) opodatkowania wybrał Pan ryczałt od przychodów, nie trzeba obliczać i wpłacać ryczałtu. Ewentualne przychody, które powstaną, zostaną rozliczone po wznowieniu działalności.

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście polskich firm

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą, mogą obawiać się podwójnego opodatkowania osiągniętych zysków. Jednak znajomość prawa może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju sytuacji.

 • Sprawa prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, od kilku lat jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych i sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (zwłaszcza, gdy...

 • Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

  Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tym samym zarejestrowanie własnej firmy możliwe jest pod warunkiem złożenia przez przyszłego przedsiębiorcę w ramach formularza CEIDG-1 oświadczenia o braku orzeczonych wobec niego zakazów wykonywania działalności gospodarczej. W związku ze zmianami w Prawie upadłościowym m.in. w orzekanych przez sądy zakazach

 • Ty pytasz, ekspert odpowiada: Działalność gospodarcza w trakcie urlopu bezpłatnego

  ...działalność nie przynosi przychodu? Jaka jest najlepsza forma rozliczania się wobec US przy prowadzeniu działalności gospodarczej?(...) działalności gospodarczej. Jeżeli decyduję się na realizację kontraktu, to zwracam się z prośbą do stałego pracodawcy o wyrażenie zgody i składam wniosek o urlop bezpłatny. Jak powinienem prawidłowo...

 • Masz niekorzystną formę opodatkowania? Zmień ją

  Podatek liniowy, a może skala podatkowa? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa? Przedsiębiorca co roku, do 20 stycznia, ma szansę na zmianę formy opodatkowania.

 • ...zasad ich przyznawania. Z utrwalonej już linii interpretacyjnej organów podatkowych wynika, że udzielenie pożyczki przez pracodawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, nie(...) u pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu nawet wówczas, gdy pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. Jego wysokość stanowi...

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Stając przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, powinien zastanowić się nad efektywnością podatkową danej formy prowadzenia działalności. Po drugie - nad optymalizacją wyeksponowania jego majątku osobistego na ryzyko gospodarcze. Po trzecie - nad stopniem skomplikowania procedur i nad kosztami

 • Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

  ...wypełniają definicję działalności gospodarczej, nie są kwalifikowane jako działalność gospodarcza, lecz działalność wykonywana osobiście. Dotyczy to działalności menedżerskiej. Jest tak za sprawą art(...) w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej . Odnosi się to również do umów o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umów o podobnym charakterze. Zatem nawet jeżeli menedżer zarejestruje...

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy warto wybrać tę formę prowadzenia działalności i o czym należy pamiętać

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej od lat jest popularną praktyką zarówno wśród największych podmiotów, jak i mniejszych spółek. Niezależnie od wielkości firmy, cel jest jeden: takie ukształtowanie biznesu, aby był on bezpieczny i jak najkorzystniejszy podatkowo. Często okazuje się jednak, że próba osiągnięcia tych celów bez