• Informacje na temat:

  formularze gus

Artykuły na temat: formularze gus
 • Kto jest zwolniony z opłat za abonament?

  Zwolnione są między innymi osoby, które ukończyły 75 rok życia. Wystarczy, że przedstawią swój dowód osobisty. Zwolnione są również osoby, które ukończyły 60 lat i uzyskały prawo do emerytury. Emerytura ta nie może jednak przekraczać miesięcznie połowy przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS-u. Dokumentem uprawniającym jest dowód osobisty oraz decyzja ZUS albo innego organu...

 • Czy meldunkowe zmiany mają sens?

  Na początek stycznia 2018 r. planowano istotną zmianę przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, taki obowiązek został utrzymany.

 • ...r.) podzielonej przez przewidywaną długość życia (co roku podaje ją GUS). Trzeba pamiętać, że dłuższa praca to nie tylko większy kapitał, ale także statystycznie mniej miesięcy, przez które się go(...), a urodziłaś się po 31 grudnia 1948 r. Wystawi ci tylko świadectwo pracy oraz zaświadczenie o zarobkach. Pamiętaj! Niezależnie od tego, kto wypełnia formularze, wniosek musisz podpisać własnoręcznie. Nie...

 • Rejestracji firmy oraz zmiany danych przedsiębiorca może dokonać bez wychodzenia z domu. Nie wszystkie dane jednak zgłosi bezpośrednio w CEIDG.

 • ...1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez prezesa GUS. Liczbę hektarów można sprawdzić w nakazie płatniczym podatku rolnego. W 2016 roku stawka ogłoszona przez prezesa GUS wynosi 2506 zł rocznie...

 • Od grudnia własna firma w ciągu 7 dni

  Od 1 grudnia łatwiej można założyć własna firmę. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, integrującego rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • ...połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Ten wskaźnik ogłasza GUS w lutym. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła 1760,8 zł. Do...

 • Które z naszych miast jest najbardziej zielone?

  Masowa wycinka drzew po wprowadzeniu nowych przepisów sprawiła, że temat zieleni w miastach stał się bardziej dostrzegany. Nie dysponujemy aktualnymi informacjami o liczbie miejskich drzew wyciętych na początku 2017 r. Takie dane będą dostępne dopiero za pewien czas. Warto jednak sprawdzić, jakimi zasobami zieleni jeszcze niedawno dysponowały krajowe miasta.

 • Ile można dorobić na rencie i emeryturze?

  .... Powyższe kwoty graniczne są brutto. Zmieniają się one co kwartał, w zależności od podawanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia. Od tej reguły są wyjątki. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza: rent...

 • Internetowy problem milionów firm

  Tylko 3,5 proc. dorosłych Polaków ma konto w ePUAP-ie (systemie ułatwiającym korzystanie z usług e-administracji). W internecie powstało tylko 2 proc. mikrofirm, a prawie 70 proc. mikroprzedsiębiorców przyznaje, że nie ma konta na żadnej z platform e-administracji - wynika z badania Grupy Idea Banku. To oznacza, że choć budowa elektronicznych urzędów trwa od lat, to w wielu dziedzinach ciągle jesteśmy na bardzo niskim poziomie.