• Informacje na temat:

  formy opodatkowania działalności gospodarczej

Artykuły na temat: formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Ty pytasz, ekspert odpowiada: Działalność gospodarcza w trakcie urlopu bezpłatnego

  ...działalności gospodarczej. Jeżeli decyduję się na realizację kontraktu, to zwracam się z prośbą do stałego pracodawcy o wyrażenie zgody i składam wniosek o urlop bezpłatny. Jak powinienem prawidłowo(...) przychody z tytułu zatrudnienia i działalności gospodarczej? Czy mogę się rozliczać z żoną? Czy po zakończeniu kontraktu mogę zawieszać działalność gospodarczą? Jakie trzeba ponosić koszty, jeśli...

 • Tylko do piątku, 20 stycznia, przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na kolejny rok. Po raz pierwszy mogą to zrobić elektroniczne, warunkiem jest jednak posiadanie profilu zaufanego lub płatnego podpisu elektronicznego.

 • Aby uniknąć opodatkowania musisz spełnić kilka warunków łącznie...

 • Przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź na zasadach ogólnych.

 • Każdy pracownik musi mieć swoją kartę z zarobkami

  Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody opodatkowania, każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi prowadzić ewidencję ich przychodów. Nie ma oficjalnego wzoru karty przychodów pracownika, natomiast przepisy określają informacje, jakie powinny się tam znaleźć.

 • Masz niekorzystną formę opodatkowania? Zmień ją

  Podatek liniowy, a może skala podatkowa? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa? Przedsiębiorca co roku, do 20 stycznia, ma szansę na zmianę formy opodatkowania.

 • Dla kogo opłacalne jest samozatrudnienie?

  Samozatrudnienie to potoczne określenie formy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która zastępuje wcześniejszy lub może zastąpić przyszły stosunek pracy.

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Stając przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, powinien zastanowić się nad efektywnością podatkową danej formy prowadzenia działalności. Po drugie - nad optymalizacją wyeksponowania jego majątku osobistego na ryzyko gospodarcze. Po trzecie - nad stopniem skomplikowania procedur i nad kosztami

 • Samozatrudnienie - zestawienie zysków i strat

  Poprzez samozatrudnienie rozumiemy sytuację, w której osoba fizyczna decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

 • Rozliczanie strat z działalności gospodarczej

  Strata firmowa za dany rok podatkowy to w podatku dochodowym od osób fizycznych nadwyżka poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z tego źródła. W ustawowo określonych okolicznościach można ją zrekompensować z dochodami (przychodami) w następnych latach podatkowych.