• Informacje na temat:

  fundusz lokacyjny

Artykuły na temat: fundusz lokacyjny
 • .... Nawet jeśli bank lub SKOK ogłosi upadłość i będzie niewypłacalny, odzyskamy je dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). BGK gwarantuje zwrot pieniędzy powierzonych bankowi lub SKOK(...) komisaryczny kasy sporządza listę deponentów (czyli osób, które powierzyły bankowi lub kasie pieniądze). Przekazuje ją Zarządowi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie później niż w terminie trzech dni...

 • Jak pomnażać firmowe oszczędności?

  Posiadasz nadwyżki na koncie firmowym? Warto więc zastanowić się nad planem oszczędnościowym, by móc cieszyć się z zysków. Banki oferują szeroką gamę produktów, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość pomnożenia swoich oszczędności. Eksperci TotalMoney.pl przyjrzeli się im bliżej.

 • Raport bieżący nr 13/2006 Podstawa prawna: MSz/02/02/06/174 SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje...

 • Raport bieżący nr 15/2006 Podstawa prawna: Inne uregulowania SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje...

 • Ostatnie dni zapisów na fundusze antypodatkowe

  Tylko do końca tego tygodnia można zainwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszy Skarbiec-Profit Plus i Skarbiec-Lokacyjny. Jest to ostatnia szansa, żeby kupić na rynku pierwotnym certyfikaty funduszy umożliwiających uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

 • Raport bieżący nr 14/2006 Podstawa prawna: Inne uregulowania SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje...

 • Raport bieżący nr 46/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości TM/20/01/05/92 SKARBIEC â�� LOKACYJNY Fundusz...

 • W funduszach inwestycyjnych 107,7 mld zł

  Po bardzo udanym rozpoczęciu roku, kiedy to w styczniu wzrosły wartości uczestnictwa niemal wszystkich funduszy, luty przyniósł osłabienie koniunktury na polskim rynku, które negatywnie przełożyło się na notowania funduszy, szczególnie zaś na fundusze polskich akcji i fundusze hybrydowe.

 • Rekordowe napływy do funduszy

  W marcu do krajowych funduszy inwestycyjnych napłynęła rekordowa ilość nowych aktywów w całej historii istnienia funduszy inwestycyjnych w Polsce. W minionym miesiącu saldo wpłat i umorzeń wyniosło, według naszych szacunków, ponad 4,7 mld zł. Poprzedni rekord ze stycznia br. był o prawie 20% niższy.

 • Raport bieżący nr 110/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości TM/11/02/05/223 SKARBIEC â�� LOKACYJNY...