• Informacje na temat:

  fundusz mieszany

Artykuły na temat: fundusz mieszany
 • Dłuższy macierzyński i emerytura małżeńska

  Pracujący w wybranych zawodach będą bezterminowo przechodzić na wcześniejsze emerytury. Rolnicy posiadający duże gospodarstwa zapłacą wyższe składki do KRUS, a z Funduszu Pracy będą finansowane szkolenia nie tylko dla bezrobotnych, ale też dla osób po 50 roku życia. Rozmowa z Jolantą Fedak, ministrem pracy i polityki społecznej.

 • Górnicy poszkodowani przez emerytury mieszane

  Sąd Najwyższy powinien wyeliminować rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych dotyczące stosowania przeliczników dla osób pracujących pod ziemią, którym ZUS wyliczał emeryturę mieszaną.

 • ...uchwałę o wysokości stawki na fundusz eksploatacyjny – spytała sąsiada, członka zarządu wspólnoty. Ten uspokoił ją, że zarząd, choć kieruje sprawami wspólnoty, nie może jednak sam podjąć decyzji(...) zebrania, czy też na drodze indywidualnego zbierania głosów lub w sposób mieszany, czyli częściowo na zebraniu, częściowo zbierając głosy. Ile osób mieszka, tyle powinno płacić Wkrótce wszystko się...

 • Na co uważać wybierając fundusze inwestycyjne?

  Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał... w 1774 roku. Stworzył go po krachu na giełdzie w Amsterdamie holenderski kupiec i pośrednik Abraham van Ketwich. Fundusz Eendragt Maakt Magt (jedność daje siłę) inwestował na wszystkich ważniejszych rynkach ówczesnego świata kapitałowego. Podobnie jak czynią to dzisiejsze fundusze. I to właśnie geografia jest pierwszym kryterium ich podziału. Są zatem

 • ...z powrotem 189 zł (czyli 89 zł skapitalizowanych odsetek). To była naprawdę udana inwestycja. Między tymi skrajnymi biegunami są fundusze inwestycyjne, które mogą inwestować środki w różne instrumenty finansowe. Ich podział zależy od tego, w co inwestują. Są fundusze bezpieczne – należą do nich fundusze rynku pieniężnego. Są fundusze mieszane – czyli fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu. Są...

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • Brexit zmniejszy emigrację z Polski?

  .... Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego - Christine Lagarde ostrzegła, że jeżeli Brexit doszedłby do skutku, to oznaczałoby to przynajmniej 20% spadek wartości funta . MFW ostrzega Nie...

 • Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, do 284,1 mld zł - wynika ze wspólnego raportu IZFiA oraz Analiz Online. Fundusze dłużne doświadczyły największego spadku aktywów od blisko trzech lat.

 • Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

  ...przyznawana na podstawie przepisów systemu emerytalnego obowiązującego do 31.12.1998 roku, ·         urodzonych pomiędzy 31.12.1948 a 1.01.1969 roku - system mieszany, ·         osoby urodzone po 1.01.1969 roku - osoby objęte nowym systemem emerytalnym obowiązkowo odkładają część składki w otwartych funduszach emerytalnych.   Szczególnie ważnym dokumentem, chroniącym specjalne przywileje...

 • Fundusze inwestycyjne tracą grube miliardy złotych

  Czerwiec przyniósł kolejny spadek wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie zmniejszyła się w minionym miesiącu o -1,3%, czyli o -3,8 mld zł do poziomu 280,2 mld zł.