• Informacje na temat:

  fundusz pracy

Artykuły na temat: fundusz pracy
 • Dr Warski (BCC): Pieniędzy dla nauczycieli nie trzeba daleko szukać. Część leży w Funduszu Pracy

  Organizacje pracodawców popierają wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Przedsiębiorcy przedstawiają rządowi propozycję, która może rozwiązać patową sytuację. Część środków na sfinansowanie podwyżek w br. można pobrać z Funduszu Pracy.

 • Rafalska: Dementuję doniesienia, że całość "Emerytury plus" będzie finansowana z Funduszu Pracy

  - Chciałabym zdementować z gruntu fałszywe, nieprawdziwe informacje dotyczące faktu, że "Emerytury plus" mają być w całości sfinansowane z Funduszu Pracy - oświadczyła w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dotyczy to niewielkiej grupy osób - podkreśliła.

 • ZUS wycofał zalecenia, że właściciele jednoosobowych firm, jeśli zatrudniają kogoś na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia czy agencyjnej), powinni odprowadzać za niego składki na Fundusz Pracy. Wydany 13 marca przez ZUS komunikat w tej sprawie, właśnie został częściowo unieważniony.

 • Staż pracy może warunkować prawo do emerytury?

  Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest likwidacja OFE i rozdzielenie zgromadzonych w nich aktywów pomiędzy Fundusz Rezerwy Demograficznej a otwarte fundusze inwestycyjne. Zmiany miałyby wejść

 • Jeśli rodzic się miga od płacenia na dzieci, można szukać pomocy w Funduszu Alimentacyjnym...

 • Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych(...) zdarzenia za wypadek przy pracy.

 • Czy w każdej, nawet małej firmie powinien istnieć zakładowy fundusz socjalny? Jeśli tak, to czy mogę dostać dopłatę do wczasów?Tamara Kęciek z Przemyśla...

 • Rewolucja na rynku pracy. W tym roku ofert zatrudnienia będzie wiecej niż chętnych

  Polscy pracodawcy muszą się przygotować na zupełnie nową dla nich sytuację, czyli na walkę o fachowców. W ocenie resortu pracy już w lecie tego roku na rynku będzie więcej ofert zatrudnienia niż zainteresowanych nimi wykwalifikowanych bezrobotnych.

 • Pracodawcy: Podwyżki dla nauczycieli można częściowo sfinansować z Funduszu Pracy

  ...​Uważamy, że w przypadku przedstawienia przez rząd oferty podwyżek płac nauczycieli, część brakujących pieniędzy można jednorazowo sfinansować z Funduszu Pracy - napisali we wspólnym oświadczeniu Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

 • Roczna korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Odpisy na ZFŚS w ciągu roku dokonywane są na podstawie planowanej liczby zatrudnionych. Z ostatnim dniem grudnia danego roku znany jest rzeczywisty stan zatrudnienia w firmie. Sytuacja ta wymaga od pracodawcy korekty przeciętnej liczby zatrudnionych do faktycznej liczby, a także przeliczenia i ewentualnego skorygowania przekazanych odpisów na Fundusz.