• Informacje na temat:

  fundusz własności pracowniczej

Artykuły na temat: fundusz własności pracowniczej
 • W związku z rozpoczęciem procesu podwyższania wieku emerytalnego od początku 2013 r. nadszedł czas na dostosowanie pozostałych przepisów nawiązujących do wysokości wieku emerytalnego do uchwalonej 11 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • Sprzedaż PKP Energetyki do funduszu CVC obniża bezpieczeństwo kraju?

  Eksperci są zgodni: decyzja o przekazaniu funduszowi CVC wyłączności w negocjacjach na kupno PKP Energetyki to co najmniej ryzykowny eksperyment. Chodzi głównie o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 • ...każdego z małżonków, a co jest ich wspólną własnością. Prawnik wyjaśnił, że do wspólnego majątku zalicza się wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności każdego z małżonków, dochody ze wspólnego majątku, a także z majątków osobistych, np. z wynajmowanych mieszkań, pieniądze zgromadzone w otwartych lub pracowniczych funduszach emerytalnych, a także składki na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń...

 • UOKiK: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpieczy kupującego

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który chcemy wprowadzić, nowelizując ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zabezpieczy pieniądze Kowalskiego - powiedział PAP prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. Realny koszt ochrony wyniesie poniżej 1 proc. ceny mieszkania czy domu - dodał.

 • Modele współpracy związkowców z pracodawcami

  ...partnerzy. Pracodawcy mogą indywidualnie negocjować z pracownikami na poziomie przedsiębiorstwa, mają prawo do lokoutów oraz możliwości korzystania ze specjalnego funduszu na wypadek strajku. Taki(...). Należy zaznaczyć, że zaangażowanie w działalność jest wyraźnie zróżnicowane w zależności od sektora własności. W firmach prywatnych odsetek związkowców wynosi 16 proc., natomiast w podmiotach publicznych...

 • Emerytury mają być wyższe, ale prywatne

  Przygotowania do ustanowienia programu budowania prywatnego systemu emerytalnego w Polsce wchodzą w decydującą fazę. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają wystartować od stycznia 2019 roku w największych firmach, a potem stopniowo obejmować pracowników średnich i najmniejszych firm.

 • Co państwo zaproponuje przyszłym emerytom?

  Pracownicze Plany Kapitałowe to będzie w pełni prywatny i dobrowolny program gromadzenia kapitału na cele emerytalne. Tu poziom ochrony prawnej jest taki sam jak przy PPE, IKE i IKZE. Prywatności PPK dowodzi szczególnie możliwość wypłaty środków w każdym momencie - tłumaczy Interii Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, główny architekt nowego filara systemu emerytalnego.

 • Najnowsza wersja o PPK gotowa

  Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z kilkoma dużymi zmianami. Ostateczna wersja będzie gotowa w połowie czerwca.

 • Ulga na PPK może dotyczyć 11 mln pracujących

  Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc. minimalnej pensji, to będziesz płacił niższe składki na pracownicze plany kapitałowe - wynika z informacji DGP. W dzisiejszych realiach to 2520 zł - dotyczy to 3,5 mln pracowników.

 • Prywatyzacja spółki PKP Energetyka zakończyła się

  - Zakończyliśmy sprzedaż PKP Energetyka, podpisaliśmy w piątek rano umowę z głównym nabywcą Funduszem CVC - poinformował dziennikarzy prezes zarządu PKP Jakub Karnowski. Kwota transakcji to 1,41 mld złotych. W poniedziałek spółka opublikuje Białą Księgę ws. PKP Energetyka.