• Informacje na temat:

  fundusze inwestycyjne axa

Artykuły na temat: fundusze inwestycyjne axa
 • Dałaś się kiedyś namówić na ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, potocznie nazywane polisolokatą i straciłaś wszystkie pieniądze?...

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych - Azja bez konkurencji

  Posiadacze jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych generalnie mają na koniec lipca powody do zadowolenia. W lipcu indeks MSCI AC World ilustrujący bieżącą kondycję światowych rynków akcji wzrósł aż o +2,7%. Szczególnie zadowoleni mogą być uczestnicy funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, w tym polskim. Indeks WIG wzrósł o +2,6%, co było wynikiem nie tylko poprawy nastrojów inwestorów względem emerging markets, ale również solidnymi danymi napływającymi z...

 • ...tylko nadal obowiązujących umów. Tych, które już zostały rozwiązane, niższe opłaty nie obejmują. Polisolokaty to popularna nazwa polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Są one połączeniem ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy – większość składki jest lokowana w różne fundusze inwestycyjne. Takie produkty finansowe oferują różne firmy – np. ubezpieczyciele lub banki...

 • TFI - luty zanotował odpływ z funduszy

  W lutym dobry nastrój inwestowania w fundusze wyhamował. Choć wielkość wpłat przewyższyła wartość wypłat z funduszy o 1,4 mld zł, to miesiąc ten był najgorszym miesiąc dla funduszy polskich akcji od lipca'14. Odpływy wyniosły -490 mln PLN i

 • Koszty prowizji i opłaty za zarządzanie to Jedne z większych wad Polisy inwestycyjnej. W pierwszych latach najczęściej „zjadają” cały zysk z inwestycji. Polisy na życie z funduszem(...) sumy odsetek od oszczędności). Zdecydowało się na nie kilka milionów Polaków. Dziś spora część z nas chciałaby z ubezpieczenia z funduszem zrezygnować. Dlaczego? 1 Bardzo wiele polis zostało...

 • TFI: Chiński smok namieszał w wynikach funduszy

  Sierpniowe załamanie na rynkach akcji wpłynęło negatywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jedynie 18% z nich zakończyło miniony miesiąc z zyskiem. Najniższe stopy zwrotu po raz kolejny wypracowały fundusze akcji tureckich (-11,0%). Dodatnie wyniki odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

 • ...odnalazł się Warta OFE – zarobił 5,20 proc. To znakomity wynik, bo tylko jeszcze jedno OFE pomnożyło nasze pieniądze – członkowie AXA OFE zarobili 0,28 proc. Wszystkie pozostałe fundusze przyniosły(...) się w fundusze akcji, bo według przepisów w 2014 roku musiały zainwestować w akcje minimum 75 proc. pieniędzy. W tym roku musi być to minimum 55 proc. Jeśli więc zastanawiamy się, jak radzi sobie...

 • Fundusze emerytalne miały prawie 175 mld zł w aktywach

  Decyzja dot. terminu wprowadzenia zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych należy do ministerstw rozwoju i finansów - zapowiedziała wczoraj dziennikarzom Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawa dotyczy blisko 16,3 mln członków, które mają w aktywach prawie 175 mld zł.

 • Aktywa netto OFE wzrosły do 153,1 mld zł - Analizy Online

  Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły na koniec lutego 2015 roku o 1,65 proc. mdm, do prawie 153,1 mld zł - podały Analizy Online. Wartość zgromadzonych w OFE środków na koniec lutego br. wyniosła ponad 153 mld zł, na co główny wpływ miała sytuacja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wypracowane dzięki temu wyniki inwestycyjne.

 • Klienci OFE szturmują infolinie

  Rządowe zapowiedzi przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Indywidualne Konta Emerytalne wywołały ogromne zainteresowanie Polaków, którzy dzwonią do Powszechnych Towarzystw Emerytalnych po informacje - wynika z sondy Interii wśród firm finansowych. Na tym etapie ich jednak nie uzyskają.