• Informacje na temat:

  fundusze inwestycyjne ing

Artykuły na temat: fundusze inwestycyjne ing
 • ...tylko nadal obowiązujących umów. Tych, które już zostały rozwiązane, niższe opłaty nie obejmują. Polisolokaty to popularna nazwa polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Są one połączeniem ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy – większość składki jest lokowana w różne fundusze inwestycyjne. Takie produkty finansowe oferują różne firmy – np. ubezpieczyciele lub banki...

 • Komisja Nadzoru Finansowego cofa funduszowi inwestycyjnemu zgodę na działalność

  Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała, że Inventum TFI nie będzie mógł m.in. tworzyć funduszy inwestycyjnych i zarządzać nimi oraz zbywać i odkupować jednostek uczestnictwa. Jako powód decyzji KNF wskazała m.in. naruszenia interesu uczestników funduszu.

 • .... Większa część kapitału (70- -95 proc.) jest lokowana w bezpieczne środki, np. w obligacje, a pozostała np. w fundusze inwestycyjne. Takie lokaty oferuje m.in. Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Bank BGŻ. 15. Uważaj na fundusze inwestycyjne. Pamiętaj, że ulokowane w nie pieniądze mogą dać zysk większy niż na lokacie, ale i przynieść straty, jeśli inwestycja okaże się nietrafiona. Dokumenty, które...

 • Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  - W kwietniu najwięcej dały zarobić fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+3,9%) - Największych strat doświadczyły fundusze akcji tureckich (-5,7%).

 • ...się w fundusze akcji, bo według przepisów w 2014 roku musiały zainwestować w akcje minimum 75 proc. pieniędzy. W tym roku musi być to minimum 55 proc. Jeśli więc zastanawiamy się, jak radzi sobie(...) odnalazł się Warta OFE – zarobił 5,20 proc. To znakomity wynik, bo tylko jeszcze jedno OFE pomnożyło nasze pieniądze – członkowie AXA OFE zarobili 0,28 proc. Wszystkie pozostałe fundusze przyniosły...

 • Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję za jej agresję na Ukrainę wywierają wpływ także na polski rynek funduszy inwestycyjnych. Kolejne TFI zdecydowało o likwidacji funduszu akcji rosyjskich.

 • Niezależne giełdowe Altus TFI SA znów z sukcesem uplasowało na rynku emisję certyfikatów dwóch subfunduszy flagowego Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ: Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych. Dzięki napływom nowych środków i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa zwiększyły się br. o 53,02 mln zł, do 644,13 mln zł, co dało mu awans na pozycję wicelidera rynku funduszy absolute return w Polsce. W listopadzie trwa kolejna emisja certyfikatów subfunduszy Altus ASZ FIZ.

 • ING Bank Śląski wprowadza do oferty fundusze indeksowe - rozwiązanie, które jest skierowane do klientów poszukujących dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO pozwalają inwestować na najważniejszych rynkach giełdowych Europy, w tym Polski, oraz USA.

 • TFI: Chiński smok namieszał w wynikach funduszy

  Sierpniowe załamanie na rynkach akcji wpłynęło negatywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jedynie 18% z nich zakończyło miniony miesiąc z zyskiem. Najniższe stopy zwrotu po raz kolejny wypracowały fundusze akcji tureckich (-11,0%). Dodatnie wyniki odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

 • Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na ING Bank Śląski 0,5 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.