• Informacje na temat:

  fundusze inwestycyjne pekao sa

Artykuły na temat: fundusze inwestycyjne pekao sa
 • ...się w fundusze akcji, bo według przepisów w 2014 roku musiały zainwestować w akcje minimum 75 proc. pieniędzy. W tym roku musi być to minimum 55 proc. Jeśli więc zastanawiamy się, jak radzi sobie(...) odnalazł się Warta OFE – zarobił 5,20 proc. To znakomity wynik, bo tylko jeszcze jedno OFE pomnożyło nasze pieniądze – członkowie AXA OFE zarobili 0,28 proc. Wszystkie pozostałe fundusze przyniosły...

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych nadal topnieją

  - Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wyniosła 257,7 mld zł w kwietniu. - o +0,3 mld zł wzrosły aktywa funduszy akcji. Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniósł w kwietniu -0,25 mld zł - Najwięcej aktywów klienci wypłacili z funduszy absolutnej stopy zwrotu.

 • Polacy nie są wyjątkiem. Wszyscy Europejczycy muszą dłużej pracować

  ...wieku emerytalnego, następnego dnia stanęła cała komunikacja miejska. Nie działało metro ani autobusy - opisuje Dariusz Kazalski, dyrektor departamentu centrum inwestycyjne Deutsche Banku(...) dodatkowych zabezpieczeń społecznych działają w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci - wyjaśnia Marcin Morwiec, główny ekonomista Pekao SA. - My jesteśmy społeczeństwem na...

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, do 284,1 mld zł - wynika ze wspólnego raportu IZFiA oraz Analiz Online. Fundusze dłużne doświadczyły największego spadku aktywów od blisko trzech lat.

 • Niezależne giełdowe Altus TFI SA znów z sukcesem uplasowało na rynku emisję certyfikatów dwóch subfunduszy flagowego Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ: Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych. Dzięki napływom nowych środków i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa zwiększyły się br. o 53,02 mln zł, do 644,13 mln zł, co dało mu awans na pozycję wicelidera rynku funduszy absolute return w Polsce. W listopadzie trwa kolejna emisja certyfikatów subfunduszy Altus ASZ FIZ.

 • Fundusze emerytalne będą sprzedawały akcje?

  Szacujemy, że fundusze emerytalne sprzedały w sierpniu akcje za ok. 530 mln PLN. Podaż dotyczyła w większości akcji polskich (-493 mln PLN), podczas gdy akcji zagranicznych sprzedały za 38 mln PLN. OFE na koniec sierpnia miały w portfelach prawie 80 proc. akcji polskich firm. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o OFE, limit posiadanych przez nie papierów polskich spółek to 75 proc. To oznacza, że

 • Do detalicznych funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2018 r. wpłynęło 352 mln zł netto, a do niedetalicznych 101 mln zł, co razem daje wynik 453 mln zł - poinformowały w komunikacie Analizy Online. Analizy Online wskazują w raporcie, że niezmiennie najwięcej kapitału pozyskały fundusze gotówkowe - środki przyciągnęło ok. 2/3 z nich.

 • KNF: Brak podstaw do sprzeciwu wobec nabycia przez PZU SA akcji Pekao SA

  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PZU SA za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju akcji Banku Pekao SA, w liczbie przekraczającej 20 proc. - poinformowała KNF w komunikacie.

 • Nadchodzi era wielkich przejęć

  Jeszcze w tym roku należy się spodziewać większej liczby fuzji i przejęć - zwłaszcza w sektorze IT. Aż 87 proc. badanych przez Deloitte menedżerów spodziewa się, że proces konsolidacji na rynku przyśpieszy. Od początku br. na warszawskiej giełdzie ogłoszono już 22 wezwania - to niemal tyle, ile w całym 2015 r.