• Informacje na temat:

  fundusze inwestycyjne podatek

Artykuły na temat: fundusze inwestycyjne podatek
 • Zamrożony fundusz

  ...ten temat mówią. Na ogół - w Niemczech, Francji, w innych krajach - gdy sektor prywatny zmniejsza liczbę tworzonych miejsc pracy, wkracza w to sektor publiczny, tamtejsze fundusze pracy. Tworzy się(...) inwestowali, tam daje im ulgi inwestycyjne, które zachęcają ich do większych inwestycji. Zamrożenie FP ma też dodatkowy skutek: skoro środki są niewykorzystywane, pracodawcy sugerują, żeby zmniejszyć...

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych w grudniu

  W grudniu mieliśmy do czynienia z dobrą koniunkturą na większości giełd na świecie, w tym w Polsce. Dobre wyniki zarządzania miały swój wpływ na wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych. Największy spadek wartości aktywów w grudniu zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym odnotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz mieszanych (kolejno -1,5% i -19,1%).

 • ...lokatę. Nie chce inwestować w fundusze inwestycyjne, ponieważ wie, że wiąże się to z ryzykiem poniesienia straty. A ona wyżej ceni sobie bezpieczeństwo oszczędności i pewność osiąganych zysków. z myślą(...) odpisać sobie od podstawy opodatkowania 4 750,80 zł – dzięki temu zapłaci nawet o 850 zł niższy podatek od dochodów osobistych. Z kolei wpłaty do IKE (w tym roku limit wpłat wynosi 11 877 zł) wiążą...

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych - Azja bez konkurencji

  Posiadacze jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych generalnie mają na koniec lipca powody do zadowolenia. W lipcu indeks MSCI AC World ilustrujący bieżącą kondycję światowych rynków akcji wzrósł aż o +2,7%. Szczególnie zadowoleni mogą być uczestnicy funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, w tym polskim. Indeks WIG wzrósł o +2,6%, co było wynikiem nie tylko poprawy nastrojów inwestorów względem emerging markets, ale również solidnymi danymi napływającymi z...

 • ...), jeśli taki program działa w Pani firmie. Może mieć on formę pracowniczego funduszu emerytalnego, funduszu inwestycyjnego lub ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Pracodawca zawiera umowę(...) w IKZE. Składki można odliczyć od podstawy opodatkowania, zatem zmniejsza się bieżący podatek – jednak w przyszłości, po 65. roku życia, wypłata środków będzie się wiązać z koniecznością zapłaty...

 • Październik przełomowy miesiąc dla funduszy inwestycyjnych - Analizy Online

  Ponad 80 proc. funduszy zakończyło październik na plusie, a zyski wypracowały wszystkie z 28 grup funduszy. Najwięcej zarobiły fundusze inwestujące w akcje zagraniczne, ale zyskowne były także fundusze krajowe - poinformowały w raporcie Analizy Online.

 • ...warto zapewnić sobie jeszcze jeden sposób na zgromadzenie funduszy. Banki i instytucje finansowe (fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe) oferują dobrowolny system emerytalny. Jest to(...) co roku od podstawy opodatkowania, a dopiero przy ich wypłacie zapłacimy podatek dochodowy. Możemy też wybrać Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – formę grupowego oszczędzania w zakładzie pracy...

 • Postulowany przez polityków opozycji podatek od aktywów, którym chcą obciążyć niektóre instytucje finansowe, na pewno byłby dotkliwy dla banków. Ale największym zagrożeniem, a wręcz być albo nie być, może okazać się dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 • ...jednak zwolnienie z podatku). Konta te są prowadzone przez różne instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń na życie) i mogą przybrać różne formy oszczędzania (np. lokaty, obligacji, funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym). Wybierając inwestycje bardziej dynamiczne (np. akcje), masz...

 • Miliardy na szklane domy

  Zagraniczne fundusze inwestycyjne w 2015 r. wydały na biurowce, centra handlowe i magazyny nad Wisłą ponad 4 mld euro i kupują dalej. Problemem polskiego rynku nie jest brak chętnych, lecz zbyt mała liczba atrakcyjnych nieruchomości na sprzedaż.