• Informacje na temat:

  fundusze obligacji

Artykuły na temat: fundusze obligacji
 • ...– lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne czy samodzielne inwestowanie na giełdzie. Można też zdecydować się na założenie konta IKE-Obligacje. 3. Cena każdej obligacji wynosi 100 zł.Nie trzeba się(...) nie mają postaci materialnej. Istnieją wyłącznie jako zapis komputerowy. Zakup zostaje odnotowany w specjalnym rejestrze nabywców obligacji. Kupujący otrzymuje tylko wydruk potwierdzający operację...

 • Obligacje korporacyjne: czas na fundusze private bonds

  Od kilkunastu miesięcy fundusze papierów dłużnych osiągają słabe wyniki i notują odpływ klientów. Część inwestorów przenosi kapitał do funduszy obligacji korporacyjnych, przynoszących wyższe stopy zwrotu.

 • Getin Noble Bank (Konto oszczędnościowe dla aktywnych klientów). Bezpieczeństwo obligacji skarbowych gwarantuje Skarb Państwa. Jedynym powodem utraty zainwestowanych w nie pieniędzy jest bankructwo...

 • Nowe fundusze będą musiały kupować tylko obligacje?

  Nowe fundusze powstałe na bazie OFE będą musiały część pieniędzy inwestować w obligacje - pisze Gazeta Wyborcza. Tymczasem Polska na wczorajszym przetargu sprzedała nowe obligacje 30-letnie, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

 • Obecnie do OFE trafia z ZUS-u część składki emerytalnej: 2,8% wynagrodzenia. OFE mogą inwestować np. w: – obligacje i papiery wartościowe gwarantowane przez państwo oraz – akcje i fundusze inwestycyjne.

 • Niekorzystny rok dla obligacji korporacyjnych

  W ramach scenariusza analogicznego do kryzysu kredytowego, światowe rynki obligacji mogą się załamać, jeżeli Rezerwa Federalna zbyt agresywnie będzie podwyższać stopy procentowe - przestrzega Saxo Bank.

 • ...przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne, które będą silnie uzależnione od koniunktury giełdowej – wyjaśnia Aleksandra Łukasiewicz z Expandera Natomiast wysokość emerytury z ZUS zależy od waloryzacji. To...

 • Na co uważać wybierając fundusze inwestycyjne?

  siłę) inwestował na wszystkich ważniejszych rynkach ówczesnego świata kapitałowego. Podobnie jak czynią to dzisiejsze fundusze. I to właśnie geografia jest pierwszym kryterium ich podziału. Są zatem fundusze rynku krajowego i fundusze rynków zagranicznych.

 • Muszą więcej inwestować w akcje. Inwestycje takie są jednak bardziej ryzykowne. Możemy więc na tym zarówno zyskać, jak i stracić. Fundusze zostały(...). Fundusze będą pobierać niższe opłaty za obsługę. Maksymalnie jest to 1,75 proc. składki (dotychczas 3,5 proc.). Mniej też będzie potrącał nam ZUS (za to, że część pieniędzy przekazuje do OFE...

 • Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych

  W grudniu 2018 r fundusze obligacji korporacyjnych po raz kolejny zanotowały wyjątkowo wysokie odpływy sięgające 1,1 mld zł (źródło: analizy.pl). Fundusze te cierpią tak samo jak cały rynek obligacji Catalyst, co jest oczywiście pokłosiem afery GetBack, która w znaczący sposób popsuła nastroje wokół tego rynku.