• Informacje na temat:

  fundusze pko sa

Artykuły na temat: fundusze pko sa
 • Obecnie jest on udzielany przez kilka banków: Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB Bank SA i PKO BP. Kredyty te nie są oprocentowane do czasu rozpoczęcia ich spłaty (odsetki płaci Bank Gospodarstwa Krajowego), a potem odsetki są bardzo niskie (połowa stopy redyskontowej, czyli niecałe 1,4 proc.). Spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Może być...

 • PKO Bank Polski złożył wniosek o upadłość Prokomu

  - PKO Bank Polski złożył wniosek o upadłość Prokomu Investments - poinformował Tomasz Adamski, rzecznik SO w Gdańsku. Wiceprezes spółki Marcin Dukaczewski poinformował z kolei, że Prokom uzgodnił z bankiem wszystkie elementy porozumienia, zgodnie z którym PKO BP wycofa w krótkim czasie wniosek.

 • Dopłacą do 45-latków

  ...z większymi kompetencjami będą mieli większe szanse na zachowanie miejsca pracy - mówi Karolina Sędzimir-Domanowska, ekspert rynku pracy PKO BP. Wiktor Wojciechowski z FOR ma jednak wątpliwości, czy...

 • W 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 3,25 mld zł. Tym samym, jako jedyna z największych grup bankowych w Polsce, poprawiła wynik w stosunku do ubiegłego roku.

 • ...tylko nadal obowiązujących umów. Tych, które już zostały rozwiązane, niższe opłaty nie obejmują. Polisolokaty to popularna nazwa polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Są one połączeniem ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy – większość składki jest lokowana w różne fundusze inwestycyjne. Takie produkty finansowe oferują różne firmy – np. ubezpieczyciele lub banki...

 • Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  - W kwietniu najwięcej dały zarobić fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+3,9%) - Największych strat doświadczyły fundusze akcji tureckich (-5,7%).

 • ...nawet małe kwoty, ale też i większe. Jest jednak limit rocznych wpłat. W 2014 r. limit wpłat na IKE wynosi 11 238 zł. 4. Proste założenie konta. Konto IKE-Obligacje możesz założyć w oddziale PKO BP(...). Większa część kapitału (70- -95 proc.) jest lokowana w bezpieczne środki, np. w obligacje, a pozostała np. w fundusze inwestycyjne. Takie lokaty oferuje m.in. Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Bank...

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • Władze spółek droższe o jedną piątą. Ile w 2017 roku zarobili prezesi banków?

  ...). Państwowe PKO BP i PZU, choć są liderami w swoich branżach, należały w minionym roku do wydających na płace dla członków zarządów najmniej. W obu łączna kwota wynagrodzeń zmniejszyła się o ponad 10(...) menedżerów do kilkudziesięciu tysięcy w skali miesiąca. W ub.r. nowa "kominówka" podniosła płace - w związku ze zmianą kontraktów członkowie zarządu PKO BP odebrali ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Kwota...

 • Fundusze inwestycyjne dały zarobić w styczniu

  W styczniu wszystkie grupy funduszy wypracowały dodatni wynik - informują eksperci Analizy Online.