• Informacje na temat:

  fundusze pko sa

Artykuły na temat: fundusze pko sa
 • Obecnie jest on udzielany przez kilka banków: Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB Bank SA i PKO BP. Kredyty te nie są oprocentowane do czasu rozpoczęcia ich spłaty (odsetki płaci Bank Gospodarstwa Krajowego), a potem odsetki są bardzo niskie (połowa stopy redyskontowej, czyli niecałe 1,4 proc.). Spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Może być...

 • PKO Bank Polski złożył wniosek o upadłość Prokomu

  - PKO Bank Polski złożył wniosek o upadłość Prokomu Investments - poinformował Tomasz Adamski, rzecznik SO w Gdańsku. Wiceprezes spółki Marcin Dukaczewski poinformował z kolei, że Prokom uzgodnił z bankiem wszystkie elementy porozumienia, zgodnie z którym PKO BP wycofa w krótkim czasie wniosek.

 • Polska przyjmuje najwięcej czasowych migrantów zarobkowych

  ...- Polska w 2017 r. przyjęła najwięcej tymczasowych imigrantów zarobkowych na świecie - podało OECD. - Może nie był to najważniejszy czynnik szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, ale niezbędny. Pozytywnym efektem dużej imigracji jest też poprawa sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - uważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

 • W 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 3,25 mld zł. Tym samym, jako jedyna z największych grup bankowych w Polsce, poprawiła wynik w stosunku do ubiegłego roku.

 • Komu wysoka płaca minimalna zrobi krzywdę?

  ...​Podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł w przyszłym roku spowoduje wyższy o 2 punkty procentowe wzrost wynagrodzeń, przyspieszy konsumpcję i inflację, ale niekoniecznie wpłynie dodatnio na wzrost PKB - twierdzą analitycy PKO Banku Polskiego. Widzą też szansę, że pracującym i całej gospodarce to nie zaszkodzi.

 • Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  - W kwietniu najwięcej dały zarobić fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+3,9%) - Największych strat doświadczyły fundusze akcji tureckich (-5,7%).

 • Dopłacą do 45-latków

  ...z większymi kompetencjami będą mieli większe szanse na zachowanie miejsca pracy - mówi Karolina Sędzimir-Domanowska, ekspert rynku pracy PKO BP. Wiktor Wojciechowski z FOR ma jednak wątpliwości, czy...

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • ...tylko nadal obowiązujących umów. Tych, które już zostały rozwiązane, niższe opłaty nie obejmują. Polisolokaty to popularna nazwa polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Są one połączeniem ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy – większość składki jest lokowana w różne fundusze inwestycyjne. Takie produkty finansowe oferują różne firmy – np. ubezpieczyciele lub banki...

 • Fundusze inwestycyjne dały zarobić w styczniu

  W styczniu wszystkie grupy funduszy wypracowały dodatni wynik - informują eksperci Analizy Online.