• Informacje na temat:

  gant development inwestycje

Artykuły na temat: gant development inwestycje
 • Wydział Corporate Finance Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 roku przy kursie 23,19 zł dla spółki Gant Development S.A. została zmieniona rekomendacja z Kupuj na Neutralnie.

 • RAPORT UNI - PL nr 139/2007 Podstawa prawna: Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje o sporządzeniu prognozy wyników finansowych Emitenta i przekazuje...

 • Gant Development planuje w 2010 roku rozpocząć 15 inwestycji o łącznej powierzchni 134 tys. PUM. Wynik Ganta w 2009 roku ma by zbliżony do 2008 roku - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Andrzej Szornak, członek zarządu spółki.

 • Gant Development szacuje, że obecnie realizowane projekty przyniosą do końca 2008 roku 723 mln zł przychodów, natomiast w latach 2008-2010 rozpoczną się kolejne inwestycje, które powinny dać co najmniej 3,5 mld zł przychodów - poinformowała spółka na konferencji.

 • Gant Development obniżył prognozę zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej na koniec 2010 roku do 9,0 mln zł z 47,8 mln zł i do 30,1 mln zł na koniec 2011 roku z 86,5 mln zł.

 • Raport bieżący nr 44/2011 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia...

 • RAPORT UNI - PL nr 30/2007 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 25 Rozp.MF Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji...

 • Gant PM, spółka zależna od Ganta, nabyła od osób fizycznych nieruchomość gruntową o powierzchni ok. 6,3 ha położoną we Wrocławiu przy ul. Racławickiej, za cenę 60 mln zł - poinformował Gant w komunikatach. Na działce tej planowana jest budowa ok.16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o łącznej powierzchni 50 tys. m kw.

 • Gant Development kupił działki w Poznaniu w dzielnicy Stare Miasto za 66,9 mln zł. Spółka zamierza w marcu 2008 roku rozpocząć tam budowę około 600 mieszkań - poinformował Gant w komunikacie.

 • Raport bieżący nr 12/2011 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki "Budopol - Wrocław" S.A. na podstawie...